Česko-běloruské ekonomické konzultace

Dne 31. ledna 2019 se v prostorách MZV ČR uskutečnil třetí ročník česko-běloruských ekonomických konzultací na úrovni ředitelů zahraničně ekonomických resortů příslušných ministerstev (MPO ČR, MZV ČR, MZV Běloruska).MPO ČR zastupoval na konzultacích ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik I Mgr. Martin Pospíšil. Za MZV ČR konzultace vedl ředitel Odboru ekonomické diplomacie PhDr. Marek Svoboda a MZV Běloruska zastupoval mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Běloruska v ČR Valerij Kurďjukov a ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik Roman Sobolev.

Cílem setkání bylo prohloubit obchodní, hospodářskou a investiční spolupráci mezi Českou republikou a Běloruskem a prodiskutovat příležitosti, perspektivy a implementaci jednotlivých investičních projektů. Dalšími tématy konzultací byla interakce mezi EU a Běloruskem v otázkách obchodu, hospodářství a investic v rámci Východního partnerství.

Dále pak česko-běloruská bilaterální spolupráce v kontextu přístupu Běloruska do WTO a výměna názorů na součinnost v řadě dalších hospodářských témat, včetně současného obchodu EU s Eurasijskou ekonomickou unií a spolupráce ČR a Běloruska v rámci čínských iniciativ „The Belt and Road Initiative“ a „16+1 format“. Obě strany se vzájemně informovaly o nejvýznamnějších akcích a veletrzích roku 2019, které napomohou posílení spolupráce mezi českými a běloruskými podnikateli a jejich působení v regionech.

Fotografie poskytnuta MPO ČR.

• Teritorium: Bělorusko | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme