Česko dodalo moldavskému městu Briceni čistírnu odpadních vod

Moldavské město Briceni má k dispozici novou moderní čistírnu odpadních vod, kterou dodala Česká republika. Financování rozvojového projektu zajistila Česká rozvojová agentura (ČRA).

Nová čistírna zásadním způsobem přispěje ke zlepšení situace v ochraně životního prostředí města Briceni a jeho okolí. Projekt představuje ve finančním objemu třetí největší intervenci v historii ČRA s celkovým rozpočtem v hodnotě 2,1 milionu eur.

Ilustrační fotografie

Projekt byl implementován sdružením českých firem Ircon a Ekosystem, stavební část zajistily moldavské stavební firmy. Veškerá technologie byla dovezena z České republiky. Na její montáži se pak podíleli další přední čeští výrobci ve spolupráci s místní firmou Boncom. Celkově se na tomto projektu podílelo více než 15 firem.

Slavnostního předání v Briceni se 10. října zúčastnila delegace z České republiky vedená náměstkem ministra zahraničí Jiřím Kozákem, dále velvyslanec ČR v Moldavsku Stanislav Kázecký, starosta města, předseda regionu, představitel Ministerstva regionálního rozvoje Moldavska a zástupci realizačního týmu.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Čištění vod je zásadní problém

Nedostatečné čištění odpadních vod představuje pro životní prostředí Moldavska zásadní problém. Zastaralá nebo neexistující infrastruktura pro čištění odpadních vod způsobuje kontaminaci vodních toků, půdy a podzemních zdrojů pitné vody. To byl případ i města Briceni, kde byly odpadní vody vypouštěny buď do sedimentačních lagun za městem nebo přímo do přilehlé říčky Lopatinka.

Situaci pomohl vyřešit až český projekt, v rámci kterého byla vybudována nová městská čistírna odpadních vod s hydraulickou kapacitou 1.020 m3/den. Jedná se o čistírnu mechanicko-biologického typu, včetně stupně stabilizace a technologie na zpracování kalů. V rámci projektu došlo i k drobným úpravám stávajících objektů včetně nového technologického vybavení pro hlavní čerpací stanici. Realizace projektu začala v roce 2019, zkušební provoz probíhá od února 2022 a bude ukončen v březnu 2023.

Obnova původního ekosystému

Po zahájení zkušebního provozu se znečištěná voda čerpá novými čerpadly do čistírny na multifunkční linku, kde je završena část mechanického předčištění. Čistírna má kapacitu zajistit čištění komunálních odpadních vod dle moderních standardů platných v Evropské unii, a to nejen ve městě Briceni, ale i pro přilehlé sousední obce.

Zároveň poskytne místní municipalitě prostor pro navýšení objemu produkovaných odpadních vod na dalších cca 15 let rozvoje města. „Nová čistírna odpadních vod umožní postupnou revitalizaci a obnovu původního ekosystému,“ říká Václav Weinfurt, vedoucí projektu ze společnost Ircon. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kišiněvě (Moldavsko). Autorka: Kateřina Šilhánková, diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Moldavsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme