Česko-egyptské fórum onkologie a telemedicíny

Velvyslanectví v Káhiře pořádalo dvoudenní fórum zaměřené na výměnu poznatků mezi českými a egyptskými odborníky v oborech onkologie a telemedicíny.

Uskutečnila se také prezentace českých zdravotnických společností egyptským partnerům ve veřejné sféře. Akce byla vedena jako projekt na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), organizovaná ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP).

Ilustrační fotografie

Fórum se konalo ve dnech 9.–10. května 2023 a konkrétně onkologie a telemedicína nebyly obory vybrané náhodně. Zájem o hlubší spolupráci v nich projevil Egypt opakovaně, naposledy při jednání na egyptském ministerstvu zdravotnictví, které fóru bezprostředně předcházelo.

ExportMag.cz: V Německu zaujala hra pro nevidomé, ti se podílejí i na jejím vývoji

První den fóra proběhl výhradně v reprezentačních prostorách velvyslanectví. Dopolední část fóra byla věnována expertnímu semináři, který zahájil náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar. Během akce vystoupili celkem čtyři řečníci z Česka, prof. Marek Svoboda z Masarykova onkologického ústavu (online), Mgr. Petra Adámková z organizace „Hlas onkologických pacientů“, Mgr. Kateřina Pilátová z 1. lékařské fakulty UK a Ing. Filip Maleňák, tvůrce mobilní aplikace Záchranka.

Za egyptskou stranu mělo příspěvek celkem sedm odborníků, mj. Hesham El Ghazaly, profesor klinické onkologie na univerzitě Ain Shams, Dr Noran Husein, která představila prezidentskou iniciativu zdraví u žen a včasný screening, nebo Dr Ehab Kamal s přednáškou o stavu telemedicíny v Egyptě.

Odborníci na obou stranách měli možnost navázat kontakty a na následné diskuzi zazněly konkrétní příležitosti pro spolupráci na programech prevence rakoviny mezi egyptským ministerstvem zdravotnictví a obyvatelstva a Masarykovým onkologickým ústavem, součinnosti při tvorbě telemedicínkých telekomunikačních systémů, které by umožnily pokrýt odlehlé oblasti (vzhledem k rozlehlosti Egypta pro zemi velmi důležité), zájem je též na spolupráci s Českem při objevu nových léků a v genomice.

V odpolední části prezentovalo své produkty a aktivity celkem šest českých zdravotnických firem: Advanced Medical Solutions, Linet, MZ Liberec, Profil Nábytek, Royax a Záchranka. Přímo na místě si účastníci vyměnili kontakty s egyptskými partnery, kteří projevili zájem např. o dodávku zdravotnických postelí pro Násirův institut (celkem se bude počet rozšiřovat o několik set napříč všemi odděleními), aplikaci pro efektivní komunikaci s rychlou záchrannou službou či speciální úpravu člunů pro účely záchranných složek.

Součástí projektu byla i výstava a videoprojekce projektu „Tváří v tvář“ fotografa Vladimíra Kožíška, která zahrnuje fotografie dvanácti pacientek s prodělanou rakovinou prsu. Výstavu pro účely fóra zorganizovalo České centrum v Káhiře.

Druhý den fóra proběhla návštěva v Národním onkologickém institutu (National Cancer Institute). Účastníci měli možnost se seznámit s prací NCI a především zhlédnout prezentaci připravovaného „New National Cancer Institute“ nedaleko Káhiry, který má ambici stát se jedním z největších středisek svého druhu v Africe i na Blízkém východě a jehož první fáze (plně funkční) bude dokončena začátkem roku 2024. Vybudování podobného komplexu bude přirozeně vyžadovat obří investice do zdravotnických zařízení i materiálu. Po prezentaci provedli pracovníci NCI účastníky po vybraných odděleních (zejména intenzivní péče), kde se naskytla možnost vidět používané vybavení nemocnice.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Káhiře (Egypt).

• Teritorium: Afrika | Egypt | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme