Česko-finský kulatý stůl k boji proti korupci a regulaci lobbingu

Dne 9. června 2021 proběhl v prostorách Velvyslanectví ČR v Helsinkách kulatý stůl na téma boje proti korupci, zaměřený především na otázky spojené s regulací lobbingu.

Akci s účastí expertů ministerstev spravedlnosti ČR a Finska, nevládních organizací a zástupců vybraných ambasád moderoval velvyslanec ČR Ivan Jukl. Akce se uskutečnila v kombinované, částečně virtuální podobě, která umožnila aktivní zapojení expertů přímo z ČR. Během kulatého stolu vystoupil rovněž justiční kancléř Finska Tuomas Pöysti.

Finská vláda nedávno schválila svou první protikorupční strategii a akční plán, boj proti korupci považuje za svoji klíčovou prioritu také česká vláda. ČR i Finsko usilují mimo jiné o přijetí nové legislativy, která přispěje k regulaci lobbingu, toto téma je tak v obou zemích v současnosti velmi aktuální.

Cílem nových úprav je vytyčení jasných hranic mezi lobbingem a klientelismem a zvýšení transparentnosti legislativního procesu především prostřednictvím vytvoření registru lobbistů.

Přestože se Finsko a ČR nacházejí v odlišné fázi příprav nové legislativní normy, byl kulatý stůl příležitostí seznámit se s přístupem obou stran a pro vzájemnou výměnu zkušeností.

Podobu a základní parametry finského i českého legislativního návrhu představili zástupci obou ministerstev spravedlnosti – ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti ČR Jiří Kapras a tajemník finské Pracovní skupiny pro koordinaci příprav nového zákona k registru lobbistů Sami Demirbas.

Doplňující pohled nabídli ve svých vystoupeních představitelé nevládních organizací Rekonstrukce státu a Transparency International Finland. V rámci diskuze následně velvyslanci a zástupci pozvaných ambasád seznámili účastníky se stavem regulace lobbingu ve svých zemích.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko).

• Teritorium: Evropa | Finsko | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme