Česko-francouzská partnerství mezi městy pomohou firmám

Desítky zavedených partnerství mezi českými a francouzskými městy jsou příležitostí pro české firmy využít k průzkumu nových obchodních a investičních příležitostí ve Francii zavedených partnerských vazeb mezi městy a vstřícně naladěných radnic.U příležitosti každoroční konference starostů francouzských měst a obcí s prezidentem Francouzské republiky byli na číši vína s velvyslancem Petrem Drulákem na Velvyslanectví České republiky v Paříži pozváni starostové a starostky francouzských měst, která mají partnerské město v Česku. Akce se uskutečnila dne 19. 11. 2019 a zúčastnili se jí zástupci Antony (partnerské město Olomouc), Azay-le-Brûlé (Dolní Kounice), Châtillon-sur-Indre (Vratislavice nad Nisou), Isdes (Lužice u Hodonína), Tonnerre (Dobříš) a Vertou (Poděbrady).

Kromě již probíhající výměny v oblasti kultury a sportu zmiňovali francouzští starostové také zájem o rozvoj spolupráce mezi firmami z obou stran a možnost usnadňovat navazování nových obchodních kontaktů prostřednictvím partnerských vazeb mezi městy. Česko-francouzských partnerství mezi městy je již více než 70 a představují tak pro české firmy zajímavou možnost využití zavedených vazeb a vstřícně naladěných radnic k průzkumu obchodních i investičních příležitostí a ke spolupráci s místními francouzskými firmami.

Přehled českých měst s partnerským městem ve Francii je uveden na internetových stránkách velvyslanectví v kapitole Seznam partnerských měst.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Paříži (Francie). Autor: Václav Žilka, ekonomický rada.

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí

Doporučujeme