Česko-indický průmyslový den posílil spolupráci obou zemí v oblasti kosmických aktivit

Možnosti spolupráce českých a indických firem v oblasti kosmického průmyslu. To bylo hlavní téma Česko-indického průmyslového dne, který se odehrál 18. dubna na Ministerstvu dopravy.

České firmy a výzkumná pracoviště měly unikátní možnost jednat se zástupci Indické kosmické agentury (ISRO), Indické asociace kosmického průmyslu (ISpA) a předních firem indického kosmického průmyslu.

Česko-indický průmyslový den | Ministerstvo dopravy ČR

„Jde o první kosmický průmyslový den, který v České republice s Indií pořádáme,“ uvedl ředitel Odboru ITS, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva dopravy Václav Kobera. „Navazujeme tak na loňské české předsednictví v Radě EU, během kterého jsme v Praze pořádali setkání zástupců Evropské komise a členských států EU se zástupci států Indo-Pacifiku,“ dodává Kobera.

Po představení českého a indického kosmického průmyslu proběhly bilaterální schůzky firem, které budou jednat o spolupráci na společných projektech a možných dodávkách špičkových českých technologií pro indický kosmický program. Předmětem prezentací byla také výměna zkušeností z investicemi českých firem v Indii a indických firem v České republice.

Ve středu 19. a čtvrtek 20. dubna zamířila indická delegace do pražského sídla Agentury EU pro kosmický program (EUSPA) a také na prohlídku českých kosmických firem v Praze a Brně, kde pokračovala jednání o konkrétní spolupráci přímo ve výrobních prostorách.

Česká firma bude dodávat kompletní informační systémy pro vlaky do Indie. Část výroby lokalizuje

„Vzhledem k velikosti a vyspělosti indického kosmického trhu a rostoucím kapacitám českého průmyslu i výzkumných pracovišť je pro nás důležité zaměřit se nyní na diskusi o konkrétních možnostech spolupráce,“ doplnil Ondřej Šváb, vedoucí Oddělení kosmických technologií a aplikací Ministerstva dopravy.

Česko-indický průmyslový den v kosmických aktivitách se uskutečnil v rámci projektů podpory ekonomické diplomacie. Incomingovou misi indického kosmického průmyslu do České republiky organizuje Velvyslanectvím České republiky v Dillí a Ministerstvo dopravy.

Indické firmy mají zájem o kosmické aplikace z VUT

Česko-indického průmyslového dne se zúčastnila Skupina vědců z Vysokého učení technického v Brně (VUT) vedená univerzitním koordinátorem pro oblast SPACE Vratislavem Šáleným.

Po představení českého a indického kosmického průmyslu proběhly bilaterální schůzky o spolupráci na společných projektech a možných dodávkách špičkových českých technologií pro indický kosmický program. Z těchto jednání vyplynuly pro VUT konkrétní možnosti spolupráce.

Vratislav Šálený z VUT s indickým velvyslancem v ČR Hemantem Kotalwarem. Po akci proběhla pro účastníky na indickém velvyslanectví recepce | Vratislav Šálený

Od ročníku 2022 – 2023 lze na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) studovat nový navazující magisterský program Space Applications, který vznikl na základě poptávky průmyslových partnerů a je vyučován pouze v angličtině. Garant programu Tomáš Götthans z Ústavu radioelektroniky jednal s indickými zástupci o výměnných studentských i zaměstnaneckých stážích mezi VUT a indickými univerzitami.

V oblasti výzkumu a vývoje projevila zájem o spolupráci s VUT firma Kepler Aerospace z centra indického kosmického průmyslu Bengalúru, která se zabývá návrhem a vývojem malých satelitů a návrhem, výrobou a řízením obranných systémů. Firma chce pilotně otestovat simulační softwarovou platformu Uptimai při návrhu svých satelitů.

Autory platformy Uptimai jsou absolventi Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT Martin Kubíček a Tomáš Koutník, kteří tuto platformu rozvíjeli v inkubátoru kosmických projektů ESA BIC Prague. Indické partnery zaujal především unikátní algoritmus chytré optimalizace, který z malých souborů dat získává maximum informací pomocí prvků umělé inteligence.

Space Applications | Jan Prokopius

Jan Král, další zástupce Ústavu radioelektroniky na FEKT, představil aplikaci umělé inteligence při zpracování signálu. Na základě zájmu indické strany o tuto aplikaci nyní probíhají jednání o rámci a financování úvodní spolupráce.

„VUT se otevírají nové možnosti spolupráce se silným partnerem, který je v kosmických aplikacích dlouhodobě úspěšný, a který chce v této oblasti do budoucna výrazně růst. Navíc je to partner, který má k českému průmyslu historicky velmi blízko a je velmi vstřícný a otevřený,“ řekl po skončení Česko-indického průmyslového dne Vratislav Šálený.

Indická kosmická ekonomika pracovala v roce 2022 s rozpočtem 8 mld. USD (cca 170 mld. Kč). Do roku 2033 má dosáhnout hodnoty 50 mld. USD (cca 1.075 mld.). Více informací na Indian Space Research Organisation.

Redakčně upravená tisková zpráva Miniserstva dopravy ČR a VUT v Brně

• Oblasti podnikání: Kosmický průmysl | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme