Česko-irská online konference o zdravotnických technologiích

Dne 20. 10. 2020 Velvyslanectví ČR v Dublinu ve spolupráci s Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických pomůcek zorganizovalo online projekt ekonomické diplomacie „Česko-irská konference o zdravotnických technologiích 2020“ (Czech – Irish Medical Technologies Conference 2020). Této konference se zúčastnili zástupci 8 významných českých zdravotnických firem a více než 20 představitelů irského soukromého a státního sektoru (HSE – Health Service Executive) z oblasti zdravotnictví.

Konference byla zahájena úvodním proslovem náměstka ministra zahraničních věcí ČR Martina Tlapy. Zdůraznil, že: „Většina zemí bude v nejbližší době značně investovat do zdravotnického sektoru. Proto je zapotřebí zvyšovat úroveň  služeb a modernizovat infrastrukturu v této oblasti. Domnívám se, že tato konference je dobrou příležitostí k tomu, abychom se nad těmito tématy společně zamysleli. My se snažíme propojovat české malé a středně velké firmy, aby byly schopné nabízet široké spektrum řešení i pro naše zahraniční partnery. Česká republika a Irsko zde mohou velmi dobře spolupracovat.“

Velvyslanec Petr Kynštetr ve svém proslovu potrhl význam této konference o zdravotnických technologiích s ohledem na složitou epidemiologickou situaci v celém světě. Dále vyzdvihl  úspěchy českého výzkumu a jeho přínosu pro zdravotnictví. Představil české firmy účastnící se konference, včetně oblasti jejich působení. Vyslovil naději v oboustranně výhodnou spolupráci  mezi ČR a Irskem a ujistil o připravenosti Velvyslanectví ČR v Dublinu této spolupráci napomáhat.

Za českou stranu se konference zúčastnili Petr Foit (Asociace dodavatelů zdravotnických pomůcek), Adéla Vágnerová (Linet), Jan Horák (SMT), Alexandr Jernek (MZ Liberec), Tomáš Svoboda (Advanced Medical Solutions), Jan Patloka (GATEMA Medical), Zdeňka Morales Křehlíková (VUP Medical), Aneta Šebáková (EGO Zlín).

Hlavním řečníkem na irské straně byl ředitel pro zadávání zakázek HSE (Health Service Executive) Sean Bresnan. Dle ohlasů irských partnerů konference splnila svůj záměr a vzbudila zájem o prohlubování kontaktů s českými subjekty. Z toho důvodu Velvyslanectví ČR v Dublinu plánuje navázat na tento projekt v příštím roce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dublinu (Irsko).

• Teritorium: Irsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme