Česko-izraelské fórum o inovacích na téma chytrých řešení pro rozvoj měst

Dne 25. 5. 2022 čeští a izraelští badatelé a inovátoři projednali konkrétní projekty spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji technologií „smart cities“.

MZV v spolupráci s Velvyslanectvím Izraele Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou v roce 2019 iniciovaly Česko-izraelské fórum o inovacích jako novou platformu spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji technologií.

Ilustrační fotografie

V letošním roce se konalo již třetí fórum, odložené z loňského roku kvůli pandemii. Tentokrát byly hlavním tématem chytrá řešení pro zajištění základních služeb (doprava, zásobování energiemi, zdravotnictví, řešení krizových situací) a udržení kvality života a životního prostředí ve městech i menších obcích.

Odbornými partnery konference byly Bar-Ilan University v Tel Avivu a pražské ČVUT. Za izraelskou stranu bylo na akci zaregistrováno více než 30 významných akademiků a podnikatelů (část se účastnila osobně, část byla připojena vzdáleně).

Kromě akademické spolupráce byly též diskutovány dlouhodobější představy budoucnosti městských megapolí, kde bude do několika desetiletí žít většina obyvatel planety. V tomto směru patřily k nejzajímavějším předpovědi známého vizionáře a celosvětově populárního autora, Davida Passiga, který varoval před tím, že lidstvo stále není dostatečně připraveno na důsledky technologických změn, které právě prožíváme, což bude mít největší dopad právě na život ve velkých městech. 

Jako vždy, byl největší důraz položen na záměry inovativních malých a středních firem a start-upů a využití jejich technologií pro občany a samosprávy ve vybraných oblastech: řízení dopravy, bezpečnost pěších obyvatel, zejména dětí, efektivní monitorování kvality vody, krizové řízení, městské služby.

Jedním z cílů bylo též založit dlouhodobou spolupráci mezi Prahou a Tel Avivem. Izraelskou delegaci přijal primátor Hřib, vedení MHMP a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde byly diskutovány konkrétní náměty (využití dat, efektivní nástroje pro informování občanů).

Konkrétní projekty byly projednávány též během setkání na Českém institutu robotiky, kybernetiky a informatiky ČVUT. Na česko-izraelský inovační den navazuje Smart Cities Symposium Prague 2022 organizované Fakultou dopravní ČVUT.

• Teritorium: Asie | Česká republika | Izrael | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme