Česko-korejská spolupráce na testování vodíkových palivových článků úspěšně pokračuje

Strojírenský zkušební ústav v září úspěšně certifikoval vodíkové palivové články korejské firmy S-Fuelcell a nadále pokračuje v testování této technologie.

Počátky zkoušení vodíkových palivových článku ve Strojírenském zkušebním ústavu (SZÚ) sahají do léta 2019, kdy se podniku prostřednictvím svého oficiálního zastoupení SZU Korea podařilo domluvit s korejskou společností S-Fuelcell dlouhodobou spolupráci. Ta směřovala jednak ke zprostředkování dlouhodobého testování samotné technologie takzvaných „field testů“ a následně pak i vlastní certifikace výrobků – kogeneračních jednotek s vestavěnými palivovými články.

Slavnostní předání certifikátu přezkoušení technologie představitelům firmy S-Fuelcell a její mateřské společnosti S-Energy proběhlo koncem září v Brně.

Testy probíhaly v sídle ústavu

Nejprve bylo zvažováno, že budou field testy probíhat v objektu školy nebo podobné instituce pod patronací SZÚ. Za tímto účelem podnik zprostředkoval možné umístění jednotek v Základní škole Brno – Medlánky. Nakonec se S-Fuelcell rozhodl umístit jednotky přímo v sídle SZÚ. Toto řešení bylo vyhodnoceno jako vhodnější, hlavně z důvodu flexibilnějšího technického zázemí potřebného pro praktické napojení jednotek na jednotlivé okruhy: elektrická síť, která zajistí trvalý odběr i v nočních hodinách; chlazení za pomoci vodního okruhu a v neposlední řadě také odkouření. Podnik toto řešení přivítal také z důvodu možnosti seznámit se s touto stále novou technologií ještě před započetím samotné certifikace.

Podle původních plánů měla být spolupráce zahájena na jaře 2020, ale pandemie covidu-19 celý proces výrazně zbrzdila. Nakonec se podařilo projekt odstartovat až v září 2021. Od té doby tedy uplynul více než rok, kdy v SZÚ fungují dvě jednotky, které jsou pod trvalým dohledem pracovníků S-Fuelcell, jimž poskytuje SZÚ potřebnou součinnost technického zázemí.

Koncem září byla završena certifikace

Na jaře letošního roku se společnost S-Fuelcell rozhodla, že podrobí předmětné zařízení vlastní certifikaci za účelem získání CE označení ještě v tomto roce oproti počátečnímu záměru provést ji až po skončení field testů s původně plánovanou délkou dvou let. SZÚ se tedy začal standardním způsobem soustředit na předmětné zařízení, tedy započalo hodnocení konstrukce, technické dokumentace a samozřejmě vlastní zkoušky jak parametrické, tak bezpečnostní. Pro vlastní certifikaci dovezl S-Fuelcell třetí zařízení již cíleně konstruované do finální podoby pro získání CE označení. Během hodnocení konstrukce a vlastního zkušebního procesu vyplynula potřeba mírné modifikace sekundárního okruhu vytápění. Po provedení úprav již byla naplněna i zbývající posuzovaná kritéria.

Slavnostní předání certifikátu představitelům firmy S-Fuelcell a její mateřské společnosti S-Energy pak proběhlo koncem září v Brně za přítomnosti ředitele SZÚ Tomáše Hrušky a dalších zástupců managementu českého ústavu. Přítomni byli také partneři ze SZU Korea a jako host se zúčastnil i Tomáš Kubala, předseda Regionální hospodářské komory Brno a současně výkonný ředitel Industry Cluster 4.0.

Zdroj: Tisková zpráva SZÚ

Doporučujeme