Česko-korejský webinář představil finanční technologie v Korejské republice

Dne 18. února 2022 se uskutečnil webinář Czech – Korea Fintech Webinar 2022, jehož cílem bylo představení českého sektoru finančních technologií (FinTech) v Korejské republice.

Online PROPED organizoval ZÚ Soul ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, agenturou CzechInvest  Českou národní bankou, Českou fintech asociací, Českou bankovní asociací (ČBA), Korejským institutem finanční telekomunikace a clearingu (KFTC), korejskými asociacemi KORFIN a Fintech Center Korea a zastupiteli českých i korejských společností zabývajících se finančními technologiemi.

Ilustrační fotografie

Webinář zahájil úvodním slovem vedoucí zastupitelského úřadu G. Slamečka, který v krátkém projevu vyzdvihl důležitost finančních technologií v éře digitální transformace a široké možnosti spolupráce v tomto sektoru. Ředitel odboru Finančních trhů na Ministerstvu financí ČR A. Ivančo se ve svém úvodním projevu a následné přednášce zaměřil na právní rámec pro finanční inovace, umělou inteligenci a data v EU a ČR.

Následně generální ředitelka České fintechové asociace M. Staszkiewicz přednesla své postřehy ohledně českého fintechového ekosystému a příležitostí v oboru. Dále následoval projev S.K. Sona z Fintech Center Korea věnovaný korejskému fintech ekosystému a programům podpory pro tento sektor. Poté W.J. Cho krátce představil Korejskou asociaci fintech průmyslu (KORFIN).

Ředitel odboru Regulace finančního trhu v České národní bance M. Vodrážka se ve svém projevu věnoval regulaci otevřených plateb a autentizaci zákazníků v českém prostředí.

P. J. Kim z Korejského institutu finanční telekomunikace a clearingu (KFTC) poté nastínila pro českou stranu velmi zajímavý vývoj otevřeného bankovnictví v Koreji, a T. Hládek z České bankovní asociace (ČBA) se věnoval roli asociace v oblasti standardizace platebních služeb v ČR.

V další části semináře se představil jeden z lídrů korejského fintechu firma – Viva Republica a tři úspěšné společnosti české fintechové scény – firmy ThreatMark, Wultra a Finbricks.

Webinář sledovalo celkem téměř 70 posluchačů. Mezi nimi byli zástupci, mimo jiné, představitelé českých i korejských státních institucí, soukromého sektoru i odborné veřejnosti. Pro všechny zúčastněné byl webinář nepochybně jedinečnou příležitosti poznání specifik sektoru finančních technologií v obou zemích.

Vzhledem k tomu, že ČR je jednou z předních evropských lokalit pro offshoring a outsourcing IT služeb, místem vývoje špičkových softwarových zabezpečujících řešení, a zároveň potenciálním testovacím prostředním a vstupní branou na trh EU, se zde nabízí široké možnosti pro oboustranně prospěšnou spolupráci.

Úspěšná organizace tohoto webináře je prvním krokem pro obchodní spolupráci v sektoru, kterou je ZÚ Soul připraven dále aktivně podporovat. Následovat by mohla účast českých fintechových firem na veletrhu Korea Fintech Week 2022, který je předběžně plánovaný na měsíc září.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Soulu (Korejská republika). Autor: Pavel Kalina, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Korejská republika | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme