Česko má osmou nejpružnější legislativu pro pracovní právo, ukazuje analýza

Jeden z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje ochotu zaměstnavatelů přijímat nové zaměstnance, je to, jak snadný je proces přijímání a případně propouštění. Podle nové studie je na tom Česká republika vcelku dobře, má 8. nejflexibilnější legislativu ze 41 zkoumaných zemí.Studie vychází z analýzy zemí EU a OECD, kterou Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA) vypracovalo ve spolupráci s Lithuanian free market institute a dalšími mezinárodními organizacemi.

Studie pracuje s celou řadou indikátorů, seřazených do čtyř kategorií. První z nich je regulace úvazků na dobu určitou, v této oblasti patří ČR mezi průměrně regulované země. Druhou oblastí jsou omezení pracovních hodin a délka dovolené. Zde patří ČR mezi méně regulované země, na rozdíl od mnoha zemí nemáme (zatím) žádná omezení práce v noci či o víkendech, navíc 4 týdny dovolené za rok jsou méně než v mnoha jiných zemích.

Třetí a čtvrtá kategorie se zabývají regulací propouštění ze zaměstnání a výší odstupného. V těchto kategoriích je na tom ČR trochu hůře, respektive regulace propouštění je v mezinárodním srovnání relativně liberální, ale výše odstupného je poměrně vysoká.
 
 V celkovém srovnání se na prvním místě umístilo Dánsko, kde například neexistuje minimální mzda a řetězení pracovních poměrů na dobu určitou není nijak omezeno. Na druhém místě je USA, třetí pak Japonsko. Poslední se umístila Francie, před ní se umístilo Lucembursko a Mexiko. „Výsledky žebříčku nejsou příliš překvapující, Dánsko, a zvláště pak USA jsou známé relativně nízkou mírou regulace pracovněprávních vztahů. Stejně nepřekvapivé je umístění Francie na chvostu žebříčku, prezident Macron se sice snažil Francouzskou legislativu trochu zpružnit, ale protesty žlutých vest tyto snahy prozatím zastavily,“ říká Michal Hejl, analytik CETA.

Český pracovní trh je podle studie nejméně regulovaným ve střední Evropě. Z našich sousedů je na tom nejhůře Slovensko, které se umístilo až na 32. místě. „Regulace pracovního trhu je velmi choulostivou oblastí kde se protínají ekonomické a politické zájmy. Na jednu stranu nepochybně přílišná regulace zvyšuje nezaměstnanost, na druhou stranu však přílišná flexibilita zvyšuje nejistotu zaměstnaných, která se může odrazit ve vyšší míře spoření a také ve volbě stran které slibují větší regulaci ekonomiky jako celku,“ doplňuje Michal Hejl.

Redakčně upravená zpráva CETA

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme