Česko může ve Velké Británii a Irsku bodovat i designem nebo ICT službami

Odchod Spojeného království z Evropské unie přináší mnoho otazníků. Česko chce mít nadále s touto velmocí dobré vztahy a udržet ji co nejblíže EU.Velká Británie je v současnosti pátou největší světovou ekonomikou široce zaměřenou na moderní technologie, výzkum a vývoj. V rámci Evropy je druhou největší ekonomikou, Mezinárodní měnový fond (MMF) odhaduje v letošním roce hospodářský růst na dvě procenta HDP, tedy druhý nejvyšší v rámci sdružení ekonomicky nejvyspělejších zemí světa G7.

Predikce budoucího vývoje britské ekonomiky nejsou jednotné. Liší se podle odhadu předpokládaných dopadů brexitu na tamní hospodářství. Například Britská centrální banka snížila nedávno kvůli brexitu své odhady ekonomického růstu − letos z 1,9 procenta HDP na 1,7 procenta a pro rok 2018 z 1,7 procenta na 1,6 procenta.

Ve vývozu služeb Británii předčí jen USA

Důležitou součástí britské ekonomiky je zahraniční obchod a dlouhodobý trend, kdy má země pasivní bilanci obchodu se zbožím a naopak aktivní se službami, a to zejména finančními. Velká Británie je dokonce druhým největším vývozcem služeb na světě (po USA).

Jejím hlavním obchodním partnerem jsou tradičně země Evropské unie, na něž připadlo v minulém roce 48 procent britského exportu a 53 procent importu zboží (zatímco například všechny země Commonwealthu odebírají dohromady „jen“ 9 procent britských vývozů).

K nejvýznamnějším národním exportním trhům Království patří USA, Německo, Francie a Nizozemsko. Mezi hlavní importní trhy potom Německo, USA, Čína a také Nizozemsko. Britové vyváží především strojní zařízení, automobily, lékařské a farmaceutické produkty a letadla. K hlavním dovozním komoditám patří elektronická zařízení, strojní zařízení a automobily.

Spojené království bylo v roce 2016 pro české vývozce čtvrtou nejdůležitější exportní destinací. V minulém roce tam tuzemské firmy vyvezly zboží za cca 208 mld. Kč a bilance vzájemné obchodní výměny vykázala aktivum ve výši asi 115 mld. Kč, při obratu 301 mld. Kč (meziroční nárůst +7,4 procenta). Český obchod s Británií tak dlouhodobě tvoří ze dvou třetin export a z jedné import. Vzájemný obchodní obrat České republiky s touto evropskou velmocí se od roku 2000 více než ztrojnásobil a z hlediska obratu byla Británie naším sedmým největším partnerem.

Do tohoto ostrovního království vyvážíme hlavně stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl tradičně tvoří více než dvě třetiny českého exportu do tohoto teritoria, a v roce 2016 dosáhl dokonce 70 procent (což činí asi 145 mld. Kč). Jde zejména o automobilový průmysl s podílem v roce 2016 ve výši asi 33 procent (asi 68 mld. Kč).

Obrat českého obchodu s Irskem narůstá

Smaragdový či zelený ostrov, jak se Irsku také říká, ukončil v roce 2013 ozdravný hospodářský program, spojený s čerpáním finanční pomoci od EU a MMF. Hospodářské oživení, ke kterému v následujících letech došlo, je mnohem silnější, než se očekávalo. Zejména za rok 2015 vykázalo Irsko mimořádný hospodářský růst (26,3 procent HDP). Také v roce 2016 byl dosažen růst HDP ve výši 5,2 procenta a v letošním roce se předpokládá růst o 3,5 procenta. Vyhlídky irského hospodářství zůstávají pozitivní, ale zároveň existují rizika plynoucí hlavně z očekávaného vystoupení Velké Británie z EU.

Irsko je 22. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR a 29. největším exportním trhem. Obrat vzájemného obchodu zaznamenal v roce 2016 meziroční nárůst o 5,2 procenta. Český obchod s Irskem dlouhodobě tvoří ze dvou třetin import a z jedné export, což je dáno zejména strukturou irského vývozu, kde Česko vystupuje jako zájemce o dovozy vyspělé produkce velkých nadnárodních společností sídlících v Irsku (například Apple, Medtronic a další).

Londýn by mohl pomoci Praze se strategií Smart Cities

Region Velké Británie a Irska je významným trhem pro český průmysl, zejména automobilový, všeobecné strojírenství a dopravní prostředky. Perspektivními obory pro český export jsou i nadále technologicky náročné strojírenské obory (automobilový průmysl, strojírenské subdodávky s vyšší přidanou hodnotou, kovozpracovatelský průmysl, zařízení a komponenty pro projekty dopravní infrastruktury), subdodávky pro energetický, automobilový, elektrotechnický a civilní letecký průmysl, ICT služby, design, sklářský, keramický a stavební průmysl, ale rovněž potravinářský průmysl.

Praha by si mohla vzít příklad z Londýna a pustit se do strategie Smart Cities.
Spojené království by Česku poskytlo poradenství a další služby.

Podpora exportu do regionu Velké Británie a Irska ze strany ministerstva průmyslu a obchodu letos zahrnuje organizaci účasti firem na významných veletrzích v teritoriu a dále na různých akcích podporujících export českých podnikatelů. Mezi tyto aktivity patří konzultace náměstka ministra Bärtla a pracovníků ministerstva na klientském centru pro export a další formy exportního poradenství pro firemní klientelu.

Za zájmy podnikatelů lobbuje ministerstvo při setkáních s významnými představiteli Spojeného království. Důležitým konkrétním příspěvkem pro vzájemnou relaci bylo jednání náměstka ministra Bärtla s britským státním ministrem pro obchod a investice Gregem Handsem, které se uskutečnilo v srpnu. Obě strany vyjádřily zájem na pokračování rozvoje dosavadních velmi dobrých vzájemných vztahů. Ministr Hands potvrdil zájem britských firem o obchodní příležitosti v Česku v širokém spektru odvětví – od telekomunikací až po letecký průmysl.

Při jednáních s primátorkou Prahy Adrianou Krnáčovou projednal pražskou strategii Smart Cities. V rámci této strategie by si mohla Praha vzít příklad z Londýna – a zde jsou opět příležitosti pro britské firmy v poskytování poradenství a služeb pro zlepšení života občanů Prahy. Velká Británie dodává služby v oblasti plánování měst, architektury, městské infrastruktury, vedení projektů, výstavby, dat a softwaru. 

Osm tuzemských podniků se prezentovalo na birminghamském automobilovém veletrhu

Vhodnou příležitostí pro potenciální exportéry je možnost účasti na dodavatelských fórech s nákupčími velkých britských obchodních domů, připravených kanceláří CzechTrade v Londýně, která se konají v zasedacích místnostech ministerstva průmyslu a obchodu. Tyto akce představují pro české podniky šanci dostat se do britských národních i nadnárodních řetězců.

V letošním roce šlo například o dodavatelské fórum s britskou společností Eamon Shaughnessy v oblasti strojírenských komponentů a Aeromobil v oblasti autoleteckého průmyslu. Šanci českým firmám se rozhodla dát také společnost Mezzanine, největší britská firma v oblasti mezaninových podlahových systémů, která svými konstrukcemi vybavuje celou řadu především logistických hal.

Unikátní akci připravila zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Londýně ve spolupráci s agenturou CzechInvest a North East Automotive Alliance – české firmy se mohou zúčastnit dodavatelského fóra pro automobilky Nissan Motor Manufacturing a Jaguar Land Rover.

V červnu se konal na výstavišti NEC v Birminghamu přední britský automobilový veletrh s díly pro automobilový průmysl a dodavatelskými řetězci Automechanika Birmingham. Poprvé v historii veletrhu se prezentovalo v rámci české oficiální účasti, kterou připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu, osm firem. Veletrh zaměřený i na příslušenství k osobním automobilům poskytl ucelený pohled na obor automobilového průmyslu z hlediska výroby dílů a komponentů i nových technologií. Tato akce, jež se koná jednou za dva roky, byla doprovázena řadou seminářů na aktuální témata z oboru, včetně konkrétních ukázek novinek a techniky.

V září tohoto roku se na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky DSEI (Defence and Security Equipment International) v Londýně, kde ministerstvo již tradičně zajišťuje oficiální českou účast, představilo 13 tuzemských firem. Veletrh patří ve světě mezi špičku ve svém oboru a pro tuzemské podniky z oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu představuje jednu z nejlepších příležitostí, jak v současnosti proniknout na zahraniční trhy. Akce se koná každé dva roky a letos to byl již její 10. ročník. Vyznačuje se vysokou mírou internacionalizace a vystavovateli není pojímána ani tak jako příležitost pro navazování bilaterálních obchodních vztahů se Spojeným královstvím, případně dalšími státy EU, ale spíše jako celosvětové setkání obranného a bezpečnostního průmyslu.

V zájmu České republiky je pochopitelně zachovat dobré obchodní vztahy s Velkou Británií i po brexitu a udržet ji co nejblíže Evropské unii. Podporovat tedy ten přístup unie, který v konečném důsledku bude znamenat, že Británie bude respektovat jak volný pohyb zboží a služeb, tak volný pohyb osob.

Ani Spojené království, ani Evropská unie si nemohou dovolit, aby brexit skončil v konečném důsledku negativně a došlo k poklesu vzájemných podnikatelských a obchodních aktivit spojených s jejich přesunem do jiných částí světa. Je tedy ve společném zájmu obou stran vyjednat takovou dohodu, která by zachovala současnou vysokou úroveň hospodářské spolupráce.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Jan Vosmanský, odbor zahraničně ekonomických politik I, Ministerstvo průmyslu a obchodu (vosmansky@mpo.cz).

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme