Česko nabízí Zambii komplexní řešení pro zdravotnictví

Zdravotnictví se v poslední době vyprofilovalo jako jedna z hlavních oblastí spolupráce mezi Českem a Zambií. Svědčí o tom i červnová mise českých zdravotnických firem do této africké země, která proběhla v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED).

Delegaci, jejímiž členy byli zástupci Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP) a firem LINET, BLOCK, Royax, TSE a MZ Liberec, vedl náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.

Ilustrační fotografie

Ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Lusace proběhl seminář, jehož hosty byli vedle ministryně zdravotnictví a dalších vedoucích představitelů ministerstva také zástupci státních a soukromých zdravotnických zařízení a distributorů zdravotnických prostředků. Během semináře byly prezentovány produkty zúčastněných českých firem i komplexní řešení, které nabízí AVDZP, sdružující více než 100 výrobců a dodavatelů.

Asociace představila také projekt centra excelence, které zambijským partnerům pomůže se školením zdravotnického personálu či technickou podporou pro obsluhu a údržbu lékařského vybavení. Ministerstvo vnitra ČR hodlá Zambii zařadit do programu MEDEVAC, z něhož je financováno vysílání špičkových českých lékařských specialistů na pomoc do partnerských zemí či naopak studijní návštěvy zahraničních zdravotníků v Česku.

K největším příležitostem v Africe patří lusofonní státy

Na semináři vystoupila také zástupkyně Delegace Evropské unie v Zambii a představila oblasti, které bude EU v následujících letech v zambijském zdravotnictví finančně podporovat.

Tlapa jednal i s prezidentem Zambie

Další seminář proběhl v Ndole, hlavním městě provincie Copperbelt, která je vzhledem k soustředění těžebního průmyslu druhým hospodářským centrem Zambie a nachází se zde mimo jiné řada soukromých nemocnic. Akce se vedle ministryně zdravotnictví zúčastnili i ministr obchodu a průmyslu, ministr místní samosprávy a ministr zodpovědný za provincii Copperbelt.

Česká delegace dále vedla řadu jednání o konkrétních potřebách a projektech se zástupci ministerstva zdravotnictví a státních i soukromých nemocnic. Martin Tlapa v rámci návštěvy jednal také s prezidentem Zambie Hakainde Hichilemou a jeho poradci pro zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví Zambie má zájem o komplexní řešení mimo jiné v oblasti porodnictví, pohotovosti, urgentního příjmu či intenzívní péče, včetně mobilních řešení. Dlouhodobě se resort potýká s nedostatkem finančních prostředků, jednání se proto týkala i možností financování dodávek a zejména kredibility pro pojišťovny a banky. Vedle rozpočtu ministerstva, který by měl být postupně navyšován, nabízí možnosti i zahraniční donoři, jako je Světová banka nebo Evropská unie.

Ilustrační fotografie

Vláda chce investovat do nemocnic

Nová zambijská vláda se staví konstruktivně k plnění svých mezinárodních závazků, což ocenila i Světová banka, která nabídla spolupráci pro další období. Zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče je jednou z priorit současné zambijské vlády, která byla ustavena po posledních volbách v srpnu 2021.

Vláda mimo jiné oznámila, že během letošního roku zaměstná více než 11 tisíc dodatečných zdravotnických pracovníků. Hodlá významně zvýšit investice do vybavení nemocnic. V rámci decentralizace státní správy byly také letos poprvé výrazně navýšené prostředky, které má místní správa k dispozici pro investice do zdravotní péče.

Mise udělala na zambijské partnery velice dobrý dojem, a to díky proaktivnímu a flexibilnímu přístupu českých firem, které nabízejí špičkové výrobky a technologie, koordinaci v rámci AVDZP a spojení s projekty veřejného sektoru. O konkrétních dodávkách ze strany českých výrobců se dále jedná.  

Ilustrační fotografie

Mise navázala na pražské fórum

Ze strany MZV a AVDZP mise navázala na první Česko-africké zdravotnické fórum, které letos v květnu proběhlo v Praze a jehož se zúčastnily delegace z osmi afrických zemí. Mezi nimi byla i delegace ze Zambie vedená ministryní zdravotnictví Sylvií Masebo, která projevila zájem o některé produkty nabízené českými výrobci zdravotnické techniky.

Česko se v Zambii v oblasti zdravotnictví angažuje již řadu let prostřednictvím rozvojové spolupráce. V uplynulých letech zde financovala několik projektů na budování kapacit zejména v oblasti péče o matku a dítě. Po vypuknutí pandemie koronaviru dodalo Česko Zambii značné množství zdravotnické techniky, mimo jiné vybavilo jednotku intenzivní péče v největší nemocnici v zemi. V květnu 2022 darovala česká vláda Zambii 250 tisíc dávek vakcín proti koronaviru, přičemž dalších 250 tisíc má být dodáno v nebližší době.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lusace (Zambie). Autor: Václav Kuželka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Zahraničí | Zambie
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme