Česko, Polsko a baltské země se dohodly na rozvoji vysokorychlostní železnice

V rámci varšavské konference o rozvoji vysokorychlostních železničních tratí (VRT) v regionu Trojmoří bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi polským operátorem CPK (Centralny Port Komunikacyjny), českou Správou železnice (SŽ) a koordinátorem sítě pobaltských zemí RB Rail.

Podpisu dokumentu se v polovině ledna účastnil náměstek ministra dopravy Václav Bernard. Výstavba VRT v celém regionu bude významnou příležitostí pro stavební firmy a investice.

Ilustrační fotografie

Příprava rozvoje vysokorychlostní železnice se neomezuje na výstavbu sítě v České republice, ale současně se řeší napojení na sousední země a regiony. Na okraj druhého ročníku konference Railway Direction Days se proto zástupci ČR, Polska a baltských zemí dohodli na podpisu dokumentu o koordinaci postupu v severojižním směru, tj. od estonského Tallinnu, přes Rigu a Varšavu až do Ostravy a dále do Prahy, resp. jižním směrem k hranici s Rakouskem a Slovenskem.

Memorandum za českou stranu podepsal Radek Čech, ředitel odboru mezinárodní spolupráce Správy železnice, Mikołaj Wild za CPK a Agnis Driksna za RB Rail. V memorandu se strany zavazují mj. k výměně informací a zkušeností v oblastech investic a rozvoje vysokorychlostních tratí (VRT), koordinaci při plánování přípravných prací a investičních záměrů, výměně zkušeností při prognózách budoucího provozu, spolupráci při nákupech a využití vlakových souprav, společné podpoře VRT na úrovni EU a v mezinárodní oblasti. Spolupráce bude probíhat ve formě výměny informací, dokumentů, zkušeností, v rámci seminářů a konferencí, výcvikových programů.

Optická kabeláž od výrobce z Jihlavska slouží vojskům NATO i armádě Ukrajiny

Přínos výrazně převýší náklady

Jak uvedla poradenská firma Steer, která se zabývala hodnocením perspektivy VRT v regionu Trojmoří, náklady na realizaci sítě v celém rozsahu se sice odhadují na 60 miliard eur, ale výsledkem této investice bude přínos ve výši minimálně 120 miliard eur, tj. rychlejší propojení regionu, časová úspora, přesun pasažérů z letadel a osobních vozidel na železnici.

Předpokládá se, že cesta z Varšavy do Vilniusu se zkrátí z 9 na 4 hodiny, do Ostravy ze 4,5 na 2 hodiny, do Budapešti z 11,5 na 5,5 hodiny. Doprava z Prahy do Vídně a Bratislavy se zkrátí na 2 hodiny, do Budapešti ze 7 na 3,5 hodiny.

Ilustrační fotografie

Česko-polská koordinace

Jak informoval náměstek ministra infrastruktury Polské republiky Andrzej Bittel, již nyní probíhají pravidelné schůzky mezi českými a polskými experty v rámci koordinace postupu na obou stranách. Pro trasu Varšava – Katovice jsou již zajištěny investiční prostředky ve výši 2 miliardy zlotých na modernizaci a zrychlení trati na 250 km/h. Nyní se rozhoduje o definitivním určení místa spojení VRT na česko-polské hranici. K této věci se připravuje mezivládní dohoda.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko). Autor: Jan Tomášek, ekonomický diplomat.

• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme