Česko posiluje vědeckou spolupráci s Indií v oblasti umělé inteligence a vodíku

Velvyslankyně ČR v Indii Eliška Žigová uskutečnila ve dnech 22. až 24. března 2023 třídenní služební cestu do Džajpuru v Rádžasthánu za účelem posílení vědecko-výzkumné spolupráce mezi Českou republikou a Indií.

Služební cesta za přítomnosti zástupců početné skupiny českých vědců z Českého institutu pro informatiku, robotiku a kybernetiku (CIIRC) a univerzitních pracovníků z VŠCHT proběhla na pozadí slavnostního zakončení akademického roku na Univerzitě NIMS.

Ilustrační fotografie

Součástí služební cesty bylo položení základního kamene nového Maříkova centra pro umělou inteligenci, robotiku a kybernetiku a spuštění společného studijního programu mezi VŠCHT a NIMS University (National Institute of Medical Sciences). Proběhlé aktivity navazují na cíle únorové zahraniční cesty ministra zahraničí Jana Lipavského do Indie posílit spolupráci mezi Českou republikou a Indií ve vědě a výzkumu. Na Univerzitě NIMS obdržela velvyslankyně Eliška Žigová spolu s profesorem Vladimírem Maříkem čestný doktorát.

Prvotřídní výzkumné pracoviště pro studium umělé inteligence Český institut pro informatiku, robotiku a kybernetiku (CIIRC) navázal aktivní spolupráci se soukromou Univerzitou NIMS v Džajpuru v Rádžasthánu. Její rektor Dr. B. S. Tomar pozval k příležitosti zahájení stavby nového Maříkova centra pro umělou inteligenci, robotiku a kybernetiku zakladatele CIIRC profesora Vladimíra Maříka, kterého do Džajpuru doprovodil ředitel CIIRC Ondřej Velek. CIIRC si slibuje od navázané spolupráce nové společné projekty a výměnu studentů a vědeckých pracovníků.

Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Vedle představitelů CIIRC přicestovali do Indie zástupci VŠCHT včetně jejího rektora profesora Pavla Matějky, členů vedení VŠ a ředitele a předsedy správní rady česko-polské firmy ORLEN UniCRE Jana Hájka. VŠCHT dohodla s Univerzitou NIMS spolupráci ve formě společného studijního programu v oblasti vodíkových technologií. Firma ORLEN UniCRE dlouhodobě spolupracuje s VŠCHT a od spolupráce s indickým partnerem si slibuje do budoucna zajištění dostatku kvalifikované pracovní síly.

Počet indických studentů na vysokých školách v České republice každý rok roste. V roce 2022 bylo v Česku zapsáno 1500 indických studentů, přičemž v roce 2015 to bylo pouze 356 studentů. Za posledních sedm let se počet studentů z Indie téměř z čtyřnásobil. Indičtí studenti mají čím dál větší zájem o studium přírodovědných a technických oborů jako právě informatika, kybernetika a umělá inteligence.

Služební cesta do Džajpuru se konala v bezprostřední návaznosti na zahraniční cestu ministra Jana Lipavského do Indie v únoru 2023, která si kladla za cíl posílit spolupráci mezi Českou republikou a Indií v oblasti inovací, vědy a výzkumu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie).

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme