Česko poskytlo Mongolsku speciální lampy k léčbě žloutenky novorozenců

Dne 11. června 2020 předal velvyslanec České republiky v Mongolsku Jiří Brodský ve 2. porodnici v Ulánbátaru společně s ministryní zdravotnictví Sarangerel čtyři nové speciální lékařské lampy určené k léčbě novorozenecké žloutenky od renomovaného českého výrobce zdravotnické techniky společnosti TSE Medical.

Firma se již od roku 1992 zabývá vývojem, konstrukcí, výrobou, instalací a servisem zdravotnických zařízení určených pro neonatologii.

Projekt v hodnotě 31 mil. MNT, financovaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, je součástí oficiální rozvojové pomoci České republiky (ODA) a je realizován  rámci Malého lokálního projektu ve spolupráci s mongolskou firmou Diasys, která v jeho rámci proškolí personál nemocnice a zajistí servisní služby.

Česká republika podporuje mongolské zdravotnictví dlouhodobě, počínaje výstavbou 1. nemocnice v Ulánbátaru, její modernizací a vybavením, přes dodávky moderních nemocničních lůžek firmy Linet, po dodávky invalidních vozíků firmy Kury pro dětské oddělení Úrazové nemocnice v Ulánbátaru a v Erdenetu, či projekt mobilních zdravotních středisek v rámci projektu „Zvýšení dostupnosti zdravotní péče ve venkovských oblastech západního a jižního Mongolska“.

Pro letošní rok dále vláda České republiky rozhodla poskytnout Mongolsku darem použitou funkční zdravotnickou techniku z pěti českých nemocničních zařízení.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ulánbátaru (Mongolsko).

• Teritorium: Mongolsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme