Česko přispělo k budoucí rehabilitaci areálu bývalé rafinerie v Gruzii

V areálu bývalé rafinerie v Batumi se po mnoho let kumulovaly různé druhy odpadů, jejichž důsledkem je současná závažná ekologická situace v celé oblasti.

Z finančních prostředků České rozvojové spolupráce firma Dekonta ve spolupráci s Autonomní republikou Adžarie v uplynulém roce provedla důkladnou studii ohledně míry a typu znečištění vody a půdy, identifikovala zdroje kontaminace a vypracovala studii proveditelnosti k nezbytným sanačním opatřením v budoucnosti.

Ilustrační fotografie

Areál bývalé rafinerie v Batumi se nachází v příjezdové části do města a sousedí na jedné straně s Černým mořem a na straně druhé s rezidenční čtvrtí. Vzhledem k tomu, že různé druhy znečištění představují závažný problém, podpořila Česká republika rozhodnutí vlády Autonomní republiky Adžárie o vypracování studie ohledně zdrojů a velikosti kontaminace. Dalším krokem vlády Adžarské autonomní republiky bude najít finanční zdroje pro rozsáhlou sanaci celého areálu pro další rezidenční a rekreační využití.

ExportMag.cz: Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

Česká republika zahájila projekt s názvem „Rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi“ v listopadu 2021 s cílem zmírnit rizika jak environmentální, tak i zdravotní pro obyvatele žijící v blízkosti areálu rafinerie a navrhnout řešení dalších kroků pro rehabilitaci území. Velmi významnou součástí projektu byl rovněž přenos českých zkušeností s řízením kontaminovaných území formou školení, kulatých stolů a závěrečného semináře.

Projekt přispěl k následnému využívání areálu

V dubnu 2023 proběhl na Velvyslanectví ČR v Tbilisi seminář k výstupům projektů a prezentacím studií. Čeští experti firmy Dekonta Jana Kukačka a Ondřej Urban podrobně představili obsah studií a seznámili přítomné zástupce státní sféry i mezinárodních organizací s konceptem dalších kroků pro sanaci areálu.

Projekt byl realizován ve čtyřech fázích. V rámci úvodní fáze proběhly průzkumné práce přímo v areálu a následně v laboratořích v České republice, kdy byly analyzovány typy znečištění, kvalita podzemní a vrchní vody. Na základě testů lze konstatovat, že kontaminace se dále nešíří mimo areál bývalé rafinerie. V případě, že zdroje znečištění nebudou odstraněny, však existuje riziko dalšího šíření kontaminace směrem k pobřeží Černého moře. Analytická studie rovněž potvrdila zjištění, že kontaminanty nepředstavují environmentální riziko pro povrchové vody v této oblasti.

V druhé části projektu realizátor vypracoval studii vyhodnocení rizik, ve které vyhodnotil rozsah a míru rizika pro životní prostředí i zdraví obyvatel, žijících v bezprostřední blízkosti areálu. Dalším krokem je příprava sanačního projektu pro vládu Autonomní republiky Adžárie, které však předchází studie proveditelnosti (která byla představena na dubnovém semináři na Velvyslanectví ČR v Tbilisi), která navrhuje nevhodnější řešení sanačních opatření pro následné využívání prostoru pro rezidenční a rekreační účely.

Ilustrační fotografie

Hlavním zdrojem znečištění areálu bývalé rafinerie v Batumi je ropa, neboť petrochemický závod fungoval téměř 100 let, od začátku 20. století. Nyní je třeba identifikovat místa hlavního znečištění a následně celý prostor důkladně vyčistit před dalším využíváním.

Český expert J. Kukačka uvedl, že  “v návaznosti na průzkumné činnosti v terénu byla vypracování studie proveditelnosti, studie vyhodnocení rizik a zároveň definováno území, které je nutno vyčistit.  Do konce srpna připravíme projektovou dokumentaci k sanačnímu projektu, který předáme vládě Autonomní republiky Adžárie, která bude hledat vhodné investiční zdroje do samotné sanace areálu“.

Autonomní republika Adžárie může začít plánovat další kroky k sanaci areálu

Vlády Autonomní republiky Adžárie je mírou znečištění území rafinerie znepokojena. Ministr financí a ekonomiky Autonomní republiky Adžárie, Jaba Phutkaradze, vyjádřil velký zájem a zároveň poděkování české vládě za podporu v řešení situace. Dle slov ministra bude dalšími krokem vypracování metodologie a následné provedení studie technickoekonomického řešení. Pouze poté bude možné dále přemýšlet, jakým způsobem postupovat při remediaci areálu a jeho další využívání.

Ministr Phutkaradze rovněž vyjádřil vděčnost za podporu České republiky a zapojení všech aktérů do projektu. Pochválil experty firmy Dekonta za jejich efektivní a profesní nasazení a připustil, že „v určité fázi realizace museli hledat řešení vzniklé situace, kdy laboratoře v Gruzii nebyly schopny otestovat kvalitu půdy a podzemní vody a vzorky bylo nutné odvést pro otestování do České republiky. Dokumenty, které byly vypracování v rámci projektu, budou pro nás dobrým zdrojem pro využití rovněž pro sanaci jiných podobných území. Nyní tedy máme k dispozici studii proveditelnosti na území areálu bývalé rafinerie v Batumi a budeme hledat finanční zdroje na realizaci sanace a další využití prostoru.“

Firma Dekonta je v tomto roce rovněž připravena pomoci gruzínskému partnerovi v přípravě mezinárodní tendrové dokumentace pro sanaci území.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tbilisi (Gruzie).

• Teritorium: Asie | Gruzie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme