Česko-rakouská konference se zaměřila na zkušenosti se suchem i povodněmi

Šetrné nakládání s vodními zdroji a boj se suchem jsou hlavními tématy čtyř konferencí v rámci česko-rakouského Přeshraničního fóra starostů.

Na prvním setkání, které se konalo 9. září 2020 v Hnanicích, se setkali představitelé obcí z jihomoravského okresu Znojmo a z dolnorakouských okresů Horn a Hollabrunn. Tam také rakouská kancelář CzechTrade a Velvyslanectví ČR ve Vídni představily české firmy a jejich inovativní řešení právě z oblasti vodohospodářství.

Celkem dvaceti starostům z obou zemí nabídly společnosti HUTIRA – VISION, JaP-Jacina, LIKO-S a WOMBAT inspiraci, jak se jejich obce mohou vypořádat s aktuálními výzvami. Starostové byli podrobně obeznámili se speciálními systémy pro úpravu vody, s mobilními protipovodňovými zábranami ohleduplnými k životnímu prostředí, s konceptem zelených budov, které redukují negativní dopady na okolí zastavěných ploch, nebo s technikou bezvýkopové sanace potrubí.

Zástupce vodohospodářského oddělení úřadu dolnorakouské zemské vlády Franz-Walter Froschauer během své přednášky o hospodaření s vodou vyvolal živou diskuzi, při které se potvrdilo, že na obou stranách hranice je sucho aktuálním problémem, a že obě země mají zájem o inovativní technická řešení v oblasti vodního hospodářství.

Představitelé obcí si vyměňovali osobní poznatky z projektů přeshraniční spolupráce, navazovali sousedské vztahy a domlouvali nová partnerství. Další tři konference Přeshraničního fóra starostů Šumava – Dyje se uskuteční v Horní Plané, Gmündu a Břeclavi v příštím roce.

Zahraniční kancelář agentury CzechTrade ve Vídni

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme