Česko se poprvé dostalo mezi top deset obchodních partnerů Německa

Tuzemsko se loni poprvé prodralo mezi deset nejvýznamnějších obchodních partnerů Německa. Předstihlo i takové ekonomiky, jako je Španělsko či Rusko.Jako student pobýval v Německu již na gymnáziu v bavorském Weidenu a v letech 2004 a 2005 na vysoké škole. Tehdy studoval Technickou univerzitu Chemnitz. Nyní je Adam Jareš ředitelem německé kanceláře CzechTradu v Düsseldorfu. O služby agentury je stále větší zájem, proto bude v nejbližší době otevřena pobočka ještě v Mnichově.

Jaký je v současné době zájem českých firem o vývoz na německý trh?
Je stále obrovský. Německu se aktuálně ekonomicky daří – roste průmysl, stavebnictví i domácí spotřeba. Celá ekonomika by měla letos stoupnout o jedno a půl až dvě procenta a podnikatelé vnímají současný vývoj pozitivně. To vše je dobrý signál i pro tuzemské firmy, které směrují třetinu svého vývozu právě do Německa. Loni tam vyvezly zboží a služby celkem za 1,29 bilionu korun – meziročně o tři procenta více. Česko se tak poprvé dostalo mezi 10 nejvýznamnějších partnerů Německa, když překročilo obratem obchodní výměny jedenáctou Belgii. A za námi jsou mnohem větší ekonomiky jako Španělsko, Japonsko nebo Rusko.

Jak se zvýšený zájem o dovoz odrazil na objemu práce vaší pobočky agentury CzechTrade?
Za první půlrok využilo placených služeb agentury v Německu 188 českých firem, což je v meziročním srovnání o třetinu více. Za stejné období loňského roku to bylo 142 českých exportérů. Naše kancelář tak dlouhodobě patří k nejvytíženějším z 51 poboček po celém světě.

Neuvažujete vzhledem k situaci o otevření další německé pobočky?
Ano, na zvýšenou poptávku reagujeme otevřením nové kanceláře v Mnichově, která by měla začít fungovat v příštích měsících.

Na co se v Mnichově zaměříte?
Nové zastoupení by mělo vedle tradičních průmyslově orientovaných exportérů pomáhat hlavně technologicky zaměřeným a inovativním firmám. Kancelář se bude mimo jiné podílet na spolupráci start‑upů v sektorech jako informační a komunikační technologie, v automobilovém a leteckém průmyslu nebo ve službách. Bude také propojovat R&D oddělení českých a německých firem se zaměřením na aplikovaný výzkum v průmyslu.

Západ Německa vidí Česko stále jako součást Východu. Dobrou pověst má strojírenství a české pivo.

Ve kterých odvětvích mohou nyní české podniky na tamním trhu uspět?
V rámci tradičních odvětví je to nepochybně automobilový průmysl, strojírenství, elektronika, zpracování plastů, IT či zdravotnictví. Ve všech těchto oblastech zároveň existují segmenty trhu, ve kterých lze očekávat výrazný budoucí rozvoj a které představují zajímavý potenciál i pro domácí exportéry.

Strojírenství bude stálicí česko‑německého obchodu i do budoucna. Český export do Německa loni vzrostl o impozantních 10 %. Inovativní řešení i tradiční výrobce bude CzechTrade příští rok prezentovat na největším průmyslovém veletrhu v Hannoveru či na veletrhu potravinářských technologií Anuga FoodTec. Stále oblíbenější jsou také místní obchodní zástupci, kteří pro český podnik pracují na bázi provize a jsou schopni ji dostat i do velkých tendrů například pro automobilky Volkswagen nebo BMW.

Ve kterých oblastech vidíte nové příležitosti?
Stále na počátku rozvoje je elektromobilita. Počet elektromobilů začíná po několika letech pozvolného rozvoje dynamicky růst. Německo dlouhodobě deklaruje silnou ambici rozvoje této oblasti, začalo s finančními pobídkami a podporuje výstavbu potřebné infrastruktury. Do roku 2020 by po německých dálnicích mělo jezdit několik stovek tisíc elektromobilů. Významně také narostla poptávka po elektrokolech a bezemisních elektrobusech. Čeští výrobci patří v tomto směru k evropské špičce. Pro české dodavatele v automobilovém průmyslu CzechTrade na příští rok poprvé připravuje národní stánek na veletrhu Global Automotive Components and Suppliers ve Stuttgartu.

Jsou další oblasti, na které se české firmy nyní zaměřují?
Dlouhodobým trendem je rozvoj digitalizace, automatizace a robotizace, tedy Průmysl 4.0. Této příležitostí se dnes snaží využít nejen samotní výrobci strojů, ale i podniky zabývající se průmyslovou automatizací, systémoví integrátoři či výrobci elektroniky, řídicích jednotek a specializovaných softwarů.

Nárůst dále zaznamenává i farmaceutický průmysl, kde se nyní společnosti kromě tradiční zdravotní péče a léčiv zaměřují i na oblast mobilního zdravotnictví a zdravotních pomůcek. A v neposlední řadě roste i poptávka po výrobcích z plastu, jako jsou obaly, stavební a izolační materiály. Češi patří v oblasti zpracování plastu a gumy k významným evropským producentům. Jen v Německu dosahuje toto odvětví obratu přes 90 miliard eur.

A energetický průmysl? Jak se zde angažují čeští exportéři?
V Německu probíhá výstavba a modernizace přenosových sítí, rostou investice do obnovitelných zdrojů energie a technologií pro ukládání energie. Například v oblasti inteligentních sítí, takzvaných smart grids, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie, roste trh každoročně o 20 procent. To vše je spjaté s měřením a kontrolou spotřeby (smart metering) a právě na tuto oblast se zaměřují české firmy. CzechTrade zorganizoval setkání českých dodavatelů pro nákupní centrálu tamního energetického gigantu Innogy, které proběhne koncem října. Další takové setkání připravujeme i pro společnost Uniper, která se loni oddělila od koncernu E.ON.

Jak Němci vnímají české exportéry? Spíše jako levné subdodavatele, nebo inovátory?
To je různé a hodně záleží zejména na osobní zkušenosti. Velmi dobrou pověst má české strojírenství a sklářský průmysl. Výbornou službu nám v tomto směru dělá automobilka Škoda a naše dobré pivo. Němci nás ale určitě neberou jako technologickou či inovátorskou velmoc. Zejména v západní části země nás vnímají spíše jako součást východní Evropy. Toto vnímání se často změní poté, co poprvé přijedou do Česka.

Neměla by se česká vláda a úřady namísto vzdálených trhů v Asii či Americe více soustředit na česko‑německý obchod? Nebo s tím si firmy poradí samy?
Většina českých podniků, které dnes ještě neexportují, chce vyvážet právě do Německa. Jejich průmyslová základna je velice podobná té naší a německý trh je bohatý, nám velice blízký, bez cel a se slušnou platební morálkou. Neznamená to ale, že exportovat do Německa je snadné, protože tamní trh je zároveň velice konkurenční a náročný na kvalitu, servis, ale i na různé certifikace a samozřejmě i cenu. V Česku existuje určitě mnoho dravých firem, které si umí poradit i bez nás. Stále je tu ale i velké množství exportně orientovaných podniků, které přesně nevědí, kde a jak v Německu hledat potenciální distributory, koncové zákazníky nebo lokální obchodní zástupce, jak tyto společnosti oslovit a zaujmout je. Jako častější bariéra se také ukazuje klesající znalost němčiny. A právě pro tyto firmy jsme tu my.

Adam Jareš, ředitel kanceláře CzechTradu v Düsseldorfu

Absolvent politologie a mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě v Plzni, studoval na univerzitách v Chemnitz a v Berlíně. V roce 2009 nastoupil do agentury CzechTrade, kde pět let pracoval jako zástupce vedoucího německé pobočky. Od roku 2014 je ředitelem kanceláře CzechTradu v Düsseldorfu, kde asistoval několika stovkám českých exportérů do Německa.

 
Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Marcela Havlová, CzechTrade (marcela.havlova@czechtrade.cz)

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme