Česko se připojilo k evropskému projektu kvantové komunikační infrastruktury

Celoevropský projekt umožní zcela bezpečný přenos informací mezi všemi zeměmi Evropské unie. Mimo jiné přinese extrémně odolné šifrování.

Za Českou republiku oficiální listinu o přistoupení podepsal náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko. Kvantová komunikační infrastruktura je odpovědí Evropské komise a Evropské kosmické agentury na zhoršující se situaci v kyberprostoru. Chystaná síť totiž umožní vysoce bezpečný přenos informací uvnitř jednotlivých zemí i mezi různými státy EU. „Z našeho hlediska je klíčové, že Česká republika se bude moci podílet na vzniku této infrastruktury, která nejen výrazným způsobem zvýší bezpečnost, ale také nás posune o velký kus dopředu v oblasti inovací. Zejména proto považuji účast českých expertů za velmi přínosnou pro českou vědu a výzkum,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko s tím, že účast na této aktivitě odpovídá směru, který si ČR vytyčila v rámci Inovační strategie pod heslem Country for the Future. 

Napojení na službu Galileo

K samotnému přenosu dat mají být využity existující pozemní optické sítě, které budou sloužit k přenosu dat na kratší vzdálenosti, a také orbitální družice, které umožní přenos informací na globální úrovni. „Z našeho úhlu pohledu je důležitý český podíl v oblasti kryptografie a obecně vznik zabezpečeného transevropského komunikačního kanálu pro různé druhy citlivých informací. Nehledě na to, že satelitní část systému má přesah do veřejně regulované služby Galileo, jejíž část spadá do naší působnosti,“ říká za Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) český kyber attaché v Bruselu Lukáš Pimper, který přistoupení ČR k iniciativě pomáhal vyjednat.

Plánované komunikační kanály mají prioritně sloužit k zabezpečení kritické informační infrastruktury. To v praxi znamená zejména energetické sítě, zdravotnictví, řízení letového provozu a další systémy, které jsou nezbytné pro chod státu a životy jeho obyvatel. Přechodem na kvantovou síť by odolnost těchto systémů vůči kybernetickým útokům výrazně vzrostla.

Superodolné šifry

Prvním krokem však bude kvantová distribuce šifrovacích klíčů. Jedná se o extrémně bezpečnou formu šifrované komunikace, která možným útočníkům prakticky znemožní odposlechnutí citlivých informací. Budoucí infrastruktura bude odolná dokonce vůči pokusům o prolomení šifry pomocí kvantových počítačů budoucnosti.  Dalším krokem teď bude příprava akčního plánu, který zmapuje výhody a proveditelnost budování těchto sítí. K tomu by mělo dojít do konce letošního roku. Podle odhadů by k samotnému vybudování a spuštění kvantových sítí napříč EU mělo dojít v horizontu deseti let.

Redakčně upravená tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme