Česko-slovenské podnikatelské fórum 2023 v Bratislavě

Dne 10. května 2023 se uskutečnilo v hotelu NH Gate One v Bratislavě Česko-slovenské podnikatelské fórum, které bylo součástí širšího podnikatelského fóra „International Business Day 2023“.

Akce se zúčastnili zástupci 135 českých, slovenských, rakouských a dalších zahraničních firem, přičemž proběhlo celkem 491 B2B jednání. Letošní podnikatelské fórum navázalo na Česko-slovenské ekonomické a podnikatelské fórum, které se v loňském roce uskutečnilo v Žilině.

Ilustrační fotografie

Podnikatelské fórum bylo organizováno v rámci Projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), přičemž bylo financováno Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Hlavními organizátory letošního fóra bylo Velvyslanectví ČR v Bratislavě a Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO).

Zmíněné instituce úzce spolupracovaly při výběru českých a slovenských firem s Hospodářskou komorou v Praze, Regionální hospodářskou komorou Brno, Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje a Zlínského kraje a Slovenskou obchodní a průmyslovou komorou v Žilině.

ExportMag.cz: Namíchat si müsli po svém? „Zábavné pochoutky“ firmy Mixit uspěly i ve světě

V úvodním bloku vystoupili Rudolf Jindrák – velvyslanec ČR na Slovensku, Robert Šimončič – generální ředitel Slovenské agentury pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) a Milan Hrompa, ředitel odboru specializovaného financování a podpory firemního bankovnictví ČSOB.

R. Jindrák ve svém úvodním projevu ocenil početnou účast na výše uvedeném podnikatelském fóru, na které letos zavítalo na 250 účastníků. Současně zdůraznil, že Česká a Slovenská republika jsou tradičními a silnými hospodářskými partnery. SR je pro ČR 2. největším exportním trhem a 4. největším obchodním partnerem (po Německu, Číně a Polsku). Český vývoz na Slovensko v roce 2022 dosáhl 470,84 mld. CZK a meziročně se zvýšil o 18,4 %.

Velké příležitosti pro české i slovenské firmy ve vzájemné spolupráci se nabízí zejména v automobilovém a obranném průmyslu, ale rovněž v oblasti investic. Češi vlastní na Slovensku celkem 11,2 tis. firem a Slováci dokonce více než 14 tis. Firem v ČR. Kromě toho je ČR 2. největším investorem na Slovensku (po Nizozemsku). Podle R. Jindráka je však třeba českým a slovenským firmám pomáhat a při vstupu na zmíněné trhy je ze strany státu systematicky podporovat.

Ilustrační fotografie

R. Šimončič rovněž ocenil velmi dobrou úroveň hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi a ČR jako významného investora na Slovensku. Rovněž zmínil důležitost podpory státu vůči podnikatelským subjektům v rámci proexportních aktivit, mezi které patří např. dnešní podnikatelské fórum. Zdůraznil nutnost transformace automobilového průmyslu, na kterém jsou obě země životně závislé. M. Hrompa z ČSOB informoval o možnostech financování podnikatelských aktivit a projektů jak v ČR a SR, tak i během plánované poválečné obnovy Ukrajiny.

V dalším panelovém bloku diskutovali Martin Pospíšil, ředitel odboru evropských zemí z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) a Andrea Krajčíková, generální ředitelka Sekce zahraničněobchodní politiky a evropských záležitostí Ministerstva hospodářství SR o možnostech spolupráce ČR a SR při poválečné obnově Ukrajiny.

M. Pospíšil ve své prezentaci představil českou pomoc Ukrajině. Zmínil Program humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské pomoci Ukrajině na období 2023–2025 a nástroje MPO v rámci pomoci Ukrajině. Informoval rovněž o aktivitách Česko-ukrajinské Mezivládní komise a založeném Business klubu Ukrajina.

Hlavním posláním tohoto klubu je koordinovat zapojení českých podnikatelských subjektů, hledání konkrétních odvětvových synergií a řešení aktuálních potřeb při plánování a realizaci obnovy Ukrajiny. V současné době je do aktivit zmíněného Business klubu zapojeno nebo se o ně zajímá více než 250 společností. A. Krajčíková poděkovala české straně za zařazení tohoto bloku do programu podnikatelského fóra a ocenila zřízení Business klubu Ukrajina v ČR. Současně informovala o tom, že na Slovensku je příslušná koordinační jednotka pro pomoc Ukrajině organizačně zařazena pod Úřad vlády. Současná SK pomoc UA představuje 0,19 % HDP, přičemž 280 SK firem má zájem o spolupráci při poválečné obnově Ukrajiny.

Ilustrační fotografie

Poté následovala samotná B2jednání individuální jednání českých, slovenských a dalších zahraničních firem z odvětví strojírenství, elektrotechniky, energetiky, ekologie, potravinářského průmyslu a informačních technologií, včetně potenciální spolupráce českých a slovenských firem při poválečné obnově Ukrajiny. Organizaci B2B jednání zajišťovalo SARIO prostřednictvím elektronického párovacího systému ELET, přes který rovněž probíhala registrace účastníků.

Hlavním cílem podnikatelského fóra bylo poskytnout prostor a příležitost českým a slovenským podnikatelům navázat osobní kontakt a rozvinout vzájemné obchodní vztahy. Novinkou letošního podnikatelského fóra byla pro české firmy možnost sjednat si kromě B2B jednání se slovenskými firmami rovněž B2B jednání s rakouskými a dalšími zahraničními firmami na jednom místě.

Z rozhovorů s účastníky podnikatelského fóra vyplynula jejich spokojenost s výše uvedenou akcí. To vede organizátory k závěru založit každoroční tradici tohoto fóra. Je zřejmé, že navzdory blízkým bilaterálním firemním vztahům je zapotřebí organizovat akce podobné tomuto fóru a tím iniciovat zejména první kontaktní setkání i v rovině B2B. Je to jeden z možných způsobů, jak napomoci prohlubování vzájemného obchodu mezi ČR a Slovenskem.

Pro většinu českých firem a podnikatelů je SR stále první volbou jako exportní destinace. Důvod zájmu českých podnikatelů o slovenský trh je logický. Expanze na Slovensko je jednodušší než na jiné trhy. Klíčovou roli hraje téměř nulová jazyková bariéra, teritoriální blízkost, společná historie či blízká mentalita a kultura.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autor: Petr Darmovzal, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Slovensko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme