Česko-slovenské podnikatelské fórum v Žilině

Dne 26. května 2022 se uskutečnilo v hotelu Holiday Inn v Žilině Česko-slovenské podnikatelské fórum. Akce se zúčastnili zástupci 27 českých a slovenských firem a během přímých jednání firem proběhlo více než 90 B2B jednání.

Letošní podnikatelské fórum navázalo na Česko-Slovenské ekonomické a podnikatelské fórum, které se po dvouleté přestávce způsobené pandemií covid-19 opět uskutečnilo v Žilině. Podnikatelské fórum bylo organizováno v rámci PROPED (Projekt na podporu ekonomické diplomacie), přičemž bylo plně financováno Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.

Ilustrační fotografie

Hlavními organizátory letošního fóra bylo Velvyslanectví ČR v Bratislavě, Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) a Slovenská obchodní a průmyslová komora (SOPK) v Žilině. Zmíněné instituce úzce spolupracovaly při výběru českých a slovenských firem s Regionální hospodářskou komorou Brno, Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje a Zlínského kraje.

Fórum bylo zaměřeno na B2B individuální jednání českých a slovenských firem z odvětví strojírenství, elektrotechniky, energetiky a ekologie. Akviziční činností uvedených komor byl zjištěn zájem českých a slovenských firem. Organizaci B2B jednání zajišťovalo SARIO prostřednictvím elektronického párovacího systému ELET, přes který rovněž probíhala registrace účastníků. Hlavním cílem podnikatelského fóra bylo poskytnout prostor a příležitost českým a slovenským podnikatelům navázat osobní kontakt a rozvinout vzájemné obchodní vztahy.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

Podnikatelské fórum zahájil ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Bratislavě Petr Darmovzal. Ve svém úvodním projevu přivítal všechny účastníky a poděkoval zejména Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR za finanční příspěvek, bez kterého by nebylo možné letošní fórum uspořádat. Současně zdůraznil, že Česká a Slovenská republika jsou tradičními a silnými hospodářskými partnery.

V roce 2021 byla Slovenská republika (SR) pro ČR 4. největším obchodním partnerem (po Německu, Číně a Polsku), 2. největším vývozním trhem a 4. největším dovozním trhem. Vývoz ve sledovaném období meziročně vzrostl o 17,3 %, přičemž dovoz ze SR se meziročně zvýšil o 25,4 %. Celkový obrat vzájemné obchodní výměny dosáhl 600,616 mld. CZK.

Poté účastníky fóra krátce přivítal Branislav Čulák, ředitel SOPK v Žilině a Tomáš Lenčéš, projektový manažer z agentury SARIO.

Z rozhovorů s účastníky podnikatelského fóra vyplynula jejich spokojenost s výše uvedenou akcí. To vede organizátory k závěru založit v Žilině každoroční tradici tohoto fóra. Je zřejmé, že navzdory blízkým bilaterálním firemním vztahům je zapotřebí organizovat akce podobné tomuto fóru a tím iniciovat zejména první kontaktní setkání i v rovině B2B. Je to jeden z možných způsobů, jak napomoci prohlubování vzájemného obchodu mezi ČR a Slovenskem.

Pro většinu českých firem a podnikatelů je SR stále první volbou jako exportní destinace. Důvod zájmu českých podnikatelů o slovenský trh je logický. Expanze na Slovensko je jednodušší než na jiné trhy. Klíčovou roli hraje téměř nulová jazyková bariéra, teritoriální blízkost, společná historie či blízká mentalita a kultura.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autor: Petr Darmovzal, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Slovensko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme