Česko už získalo z EU bilion čistého, letos za pololetí 23,5 miliardy

V prvním pololetí roku 2022 přesáhly příjmy České republiky z Evropské unie naše odvody do evropského rozpočtu o 15,8 miliardy, při započtení příjmů z Nástroje EU na podporu oživení pak 23,5 miliard korun.

Česko tak nadále zůstává čistým příjemcem evropských peněz. Od svého vstupu do EU v roce 2004 získalo již přes bilion korun.

Ilustrační fotografie

Od ledna do června 2022 obdržela ČR z unijního rozpočtu příjmy ve výši 48,4 miliard a do evropského rozpočtu odvedla 32,5 miliardy.

„V pololetí letošního roku jsme překonali symbolickou hranici jednoho bilionu korun, který jsme od našeho vstupu do EU získali navíc oproti našim odvodům. Nehledě na finanční výhody našeho členství v EU nám ale v únoru Putinova agrese na Ukrajině ukázala, jak je důležité naše pevné ukotvení v západních demokratických strukturách,“ komentuje ministr financní Zbyněk Stanjura.

„Během půlročního předsednictví Radě EU máme příležitost provést Evropu tímto turbulentním obdobím a zvýšit na evropské úrovni kredit České republiky,“ dodává Stanjura.

Čistá pozice ČR vůči EU dosáhla v roce 2021 bezmála 89 miliard korun

Celkově ČR od 1. května 2004 do 30. června 2022 zaplatila do evropského rozpočtu 775,9 miliardy a získala zhruba 1,75 bilionu korun. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak dosáhlo 977,3 miliardy. Při započítání příjmů z NGEU činí celkové příjmy 1,78 bilionu korun.

Za kladným pololetním saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále především příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši téměř 25 miliard a příjmy ze Společné zemědělské politiky ve výši 23,4 miliardy korun.

Kromě příjmů z rozpočtu EU obdržela ČR v roce 2022 také dodatečné prostředky na zemědělství a na kohezi (React-EU) z Nástroje EU na podporu oživení (NGEU) ve výši 7,7 miliardy.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme