Česko v datech: Podnikatelé hodnotí své sebevědomí lépe než ostatní Češi

Čeští podnikatelé se podle průzkumu agentury Ipsos pro projekt Česko v datech cítí sebevědoměji než ostatní. Zatímco Češi obecně hodnotí své sebevědomí na desetibodové škále známkou 6,4, podnikatelé volí známku o 9 % vyšší.

Většina z nich (66 %) také usuzuje, že míra našeho národního sebevědomí je nižší, než by měla být. Vzor silného a sebevědomého podnikatele, který by se měl vyznačovat zejména vytrvalostí, ale nedokáže polovina (47 %) z nich jmenovat. Čtyři z deseti podnikatelů také vidí v krizi způsobené pandemií nové příležitosti pro rozvoj svého podnikání.

Sebevědomí podnikatelů je podle jejich vlastního hodnocení vyšší než u běžné populace, která má tendenci se při hodnocení sebe sama spíše podceňovat. Větší podíl podnikatelů (66 %) než občanů obecně (54 %) si také myslí, že míra sebevědomí Čechů je nižší, než by měla být. Třetina (35 %) si rovněž nedokáže vybavit situaci, ve které by Češi jako národ prokázali své sebevědomí a osobní sílu. Zjištění vyplývají z výzkumu agentury Ipsos pro projekt Česko datech, který se uskutečnil na vzorku téměř tří tisíc respondentů.

Náročné situace podnikatele posilují více než ostatní

Pokud se však jedná o vlastní osobní sílu překonávat náročné životní situace, více než polovina (57 %) Čechů-podnikatelů ji hodnotí jako velmi vysokou. Tedy v rozmezí známek 8 až 10 na desetibodové škále. Průzkum také ukázal, že míru osobní síly a odolnosti zvyšuje počet náročných životních situací, které podnikatelé prožili. „Jedná se zejména o situace spojené právě s vlastním podnikáním, jako je například krach firmy, ale ve značné míře také situace související s rodinným životem. Mezi ně patří výchova dětí nebo domácí péče o postiženého či seniora. U podnikatelů se také jako zásadní často objevuje složení státních zkoušek na vysoké škole,“ uvádí Adéla Denková z analytického projektu Česko v datech.

S tím, že zátěžové situace posilují naše sebevědomí, souhlasí například i Miroslav Michalko, podnikatel a zakladatel přepravní služby Zaslat.cz. „Myslím, že v Česku nás trochu stahuje dolů výchova. Většina z nás, minimálně ještě mileniálové, vyrostla v tom, že je lepší příliš neriskovat a nevystupovat z davu. Máme trochu averzi k riziku a schopnosti vystoupit z komfortní zóny. Nebyli jsme v tom vychováni a musíme to nacházet sami. Ano, důležitá je především zkušenost nabytá překonáním nějaké překážky. Sebevědomí je vedlejším produktem získání takové zkušenosti, v podstatě tak trochu odměna,“ říká Miroslav Michalko.

Osobní sílu podnikatelům dodává hlavně rodina

Hlavním zdrojem pro čerpání osobní síly je pro bezmála polovinu (46 %) podnikatelů rodina, druhé místo patří vlastnímu podnikání (11 %) a třetí přátelům (10 %). Například kariéra a společenské postavení jsou nejdůležitější jen pro 7 % z nich. Pro více než polovinu podnikatelů představuje hlavní motivaci pro další překonávání se pocit, že zvládli náročný úkol. Pro 15 % z nich je zase nejdůležitějším faktorem finanční úspěch a možnost dávat práci ostatním. Desetina podnikatelů zase jako hlavní motivaci označuje dobré reference spojené s jejich podnikatelskou činností.

Nejdůležitější je vytrvalost a zodpovědnost

Do trojice vůbec nejdůležitějších vlastností silných a sebevědomých podnikatelů patří podle výsledků průzkumu vytrvalost (27 %), zodpovědnost (25 %) a orientace na své cíle (17 %). „Pokud ale mají podnikatelé jmenovat vzor silného a sebevědomého podnikatele, téměř polovina z nich nedokáže nikoho takového určit. V několika málo procentech případů potom jmenují Petra Kellnera, Andreje Babiše nebo Tomáše Baťu,“ vysvětluje Adéla Denková. Při hodnocení svých vlastností podnikatelé uvádějí, že jim nejvíce chybí schopnost nepodléhat emocím (40 %), schopnost komunikovat (33 %) a ochota riskovat (31 %). U příkladů sebevědomých a silných Čechů obecně se podnikatelé dotýkají zejména politiky, historických osobností, vědců, lékařů a vynálezců, ale také hudebníků a sportovců.

Čtyři z deseti podnikatelů vidí v krizi příležitost

Podle zjištění z průzkumu vnímá současnou krizi způsobenou pandemií koronaviru pozitivně čtyři z deseti (42 %) českých podnikatelů. Vidí v ní zejména možnost využít nové podnikatelské příležitosti, které dříve na trhu nebyly. Vnímají ji také jako vhodnou dobu pro osvojení práce s novými online kanály. Části z nich také krize dokonce přinesla více zakázek. „Mezi podnikateli přesto v 58 % případů převládá názor, že jim krize nové příležitosti pro jejich podnikání neposkytuje. Tito dotázaní si stěžují zejména na úbytek zakázek a klientů, nižší příjmy, ale také na omezení nebo úplný zákaz jejich činnosti,“ dodává Adéla Denková z projektu Česko v datech.

Například podnikatelka Petra Plemlová, která založila úspěšné e-shopy s designovými látkami pro děti unuodesign.cz a unuo.cz, spojuje koronavirovou krizi i přímo se sebevědomím podnikatelů. „Věřím, že sebevědomí Čechů bude mnohem optimističtější, až zajde mrak koronavirové krize. Zeptáte-li se podnikatele v období konjunktury na jeho sebevědomí, jeho odpověď bude jistě jiná než v nynější době. Podnikání je neustálé balancování mezi mírou sebevědomí a pokory. Podle výzkumu je sebevědomí nejsilnější v období osobnostního a kariérního vrcholu. Osobně si myslím, že je to dáno tím, že právě v tomto věku umíme sebevědomím a pokorou vyváženě kořenit svůj život,“ doplňuje Petra Plemlová.

Redakčně upravená tisková zpráva projektu Česko v datech

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme