Česko zajistilo obyvatelům afghánské provincie zdroje pitné vody

Velvyslanec ČR v Afghánistánu Jiří Baloun přijal dne 21. 04. 2021 na velvyslanectví výkonného ředitele afghánské neziskové organizace Active Help Organization for Women and Children (AHOWC) Samiulláha u příležitosti dokončení rozvojového projektu.

Projekt, zaměřený na poskytnutí zdrojů pitné vody pro venkovské obyvatele, byl realizován v rámci programu malých lokálních projektů rozvojové pomoci České republiky, a za pouhý měsíc od jeho sjednání, vybudovala organizace AHOWC čtrnáct studní poskytujících pitnou vodu více než pěti stům domácnostem ve venkovském okrese Behsúd východoafghánské provincie Nangarhár.

Výběr lokalit pro vybudování vrtaných studní s vodními pumpami na ruční pohon se uskutečnil ve spolupráci s UNHCR, představiteli samosprávy, a zástupci místních komunit. Po provedení vrtů do hloubky v rozmezí 50–75 metrů, bvlo potrubí vyvedeno na povrch, upevněno do betonového soklu studně s jímkou pro záchyt přebytečné vody, a nakonec byly studny osazeny ručními pumpami typu kawsar a pamir v závislosti na hloubce vrtu.

Ředitel Samiulláh vyjádřil velvyslanci Balounovi vděk za finanční podporu, poskytnutou ČR, díky níž mohly být studny vybudovány právě v oblasti dlouhodobě sužované suchem, která je zároveň cílem afghánských uprchlíků vracejících se z Pákistánu. Velvyslanec Baloun vyzdvihl význam projektu pro rozvoj regionu a poděkoval řediteli Samiulláhovi za příkladnou spolupráci. V neposlední řadě vyjádřil naději na zlepšení kvality života všech obyvatel Afghánistánu cestou právě takovýchto projektů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kábulu (Afghánistán).

• Teritorium: Afghánistán | Asie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme