Česko získalo projekt evropského hubu pro výzkum dezinformací, posilování digitální gramotnosti a rozvoj fact-checkingových platforem

Středoevropský projekt nazvaný Central European Digital Media Observatory (CEDMO), který uspěl v celoevropské soutěži, bude sídlit v Praze a jeho lídry budou odborníci z Univerzity Karlovy a ČVUT.

Cílem CEDMO je interdisciplinární výzkum dezinformací, včetně jejich detekce za pomoci prvků umělé inteligence, posilování digitální a mediální gramotnosti a rozvoj fact-checkingový platforem. Projekt se stane součástí sítě European Digital Media Observatory (EDMO) a podpoří ho i Národní plán obnovy České republiky. Je i prvním krokem k vybudování Evropského centra excelence v AI.

Středoevropský projekt CEDMO byl vybrán Evropskou komisí jako jeden z pouhých osmi evropských hubů v celé EU. Jde tak o podobný úspěch, jakou byla výhra ostravského superpočítačového centra, kterých se v Evropě staví taktéž jen osm. Síť nezávislých regionálních EDMO hubů má pomocí spojení špičkového společensko-vědního a technického výzkumu hledat způsoby odhalování a šíření dezinformací, jejich vliv na populaci a vytvářet metodiku i pro veřejné instituce.

„Role médií pro rozvoj svobody a demokracie se i v rámci pandemie ukazuje jako zcela nezastupitelná a jejich přerod v digitálním světě se ještě mnohem více urychlil. Věřím, že projekty jako CEDMO ukážou, že spojení toho nejlepšího může pomoci všem občanům EU,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která má v rámci svého portfolia na starosti právě mediální oblast.

Univerzita Karlova získala projekt do Prahy. Bude kromě Českého vysokého učení technického a slovenského výzkumného Kempelenova inštitútu inteligentných technológií (KInIT), jako technických partnerů koordinovat i francouzskou tiskovou agenturu AFP a polské partnery. „Jsem pyšný, že jsme uspěli v soutěži více než 30 přihlášek jako třetí z osmi. Je to pro nás ocenění dlouhodobého propojení vynikajícího společenského výzkumu na Fakultě sociálních věd s technologickými obory,“ zdůrazňuje Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.

Unikátní na projektu CEDMO je využití umělé inteligence pro mapování šíření a odhalování dezinformací. „Je to první krok v naší cestě stát se celoevropským centrem AI, která bude chránit lidi, jejich bezpečí a práva. Již předloni jsme se, společně právě s Univerzitou Karlovou a také Masarykovou univerzitou zavázali, že vybudujeme Evropské centrum excelence v této oblasti. CEDMO je jedním z prvních úspěchů na této cestě, na který dále navážeme,“ říká Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze. Projekt na vybudování Evropského centra excelence v AI vede právě ČVUT s partnery a zaměřuje se na vybudování potřebné infrastruktury a podporu projektů v oblasti umělé inteligence pro bezpečnější společnost, což je národní téma České republiky.

Projekt CEDMO bude během prvních dvou roků své existence podpořen z výzvy CEF Telecom 2020-EU-IA-0267 a také z prostředků Národního plánu obnovy ČR. Z toho bude pokryta spoluúčast českých členů konsorcia (tzn. nejen UK, ČVUT, ale též fact-checkingové platformy Demagog.cz) a především pokračování projektu po roce 2023 a navíc i vytvoření unikátního CEDMO Indexu, který umožní dlouhodobě zkoumat dopad dezinformací na českou populaci a média.

Redakčně upravená tisková zpráva ČVUT a Univerzity Karlovy v Praze

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme