Český byznys objevuje Izrael

Za posledních pět narostl český export do Izraele téměř o sto procent. Osmimilionová země přijme téměř polovinu našeho zboží, co gigantická Čína.Současně roste i chuť našich podnikatelů realizovat společně s izraelskými partnery společný výzkum, což potvrzuje zájem našich firem o dotační výzvu Technologické agentury ČR (TAČR), která v rámci programu Delta vůbec poprvé podpořila mezinárodní spolupráci s Izraelem.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zveřejnila společně s Komerční bankou u příležitosti Česko-izraelského exportního fóra Analýzu obchodních a investičních vztahů mezi oběma zeměmi.

Mimo EU šestí na světě

Z analýzy vyplývá, že, Izrael je již na šestém místě našich exportních odbytišť mimo EU. Růst vývozů 96,2 % za posledních pět let z této země dokonce činí destinaci s druhou nejvyšší dynamikou exportu našeho zboží.

Celkem do Izraele vyvezeme ročně za 24,2 miliardy korun. Asi 60 procent našich vývozů je z oblasti automotive, následují stroje, přístroje, chemické výrobky a spotřební zboží.

V celkové obchodní bilanci vykazujeme s Izraelem kladné saldo, dovozy jsou vůči našim vývozům přibližně pětinové, přesto v posledních letech vykazujeme růst těsně pod deset procent ročně.

Hlavními položkami importu z Izraele jsou elektrické přístroje, farmaceutické výrobky a nástroje.

Investiční aktivita izraelských firem v ČR je s ohledem na celkové objemy zahraničních investic nepatrná a dosahuje pouze 0,09 %. Izraelci jsou u nás investičně aktivní zejména v developerských službách, realitách a farmaceutickém průmyslu.

Prapor investorů třímá Škoda Auto

Prapor našich investorů v Izraeli drží Škoda Auto, která v květnu 2018 otevřela v tel Avivu DigiLab, a to ve spolupráci s Champion Motors, hlavním izraelským dovozcem vozů Škoda. Zaměřuje se na technologický scouting zajímavých izraelských start-upů a firem zejména v sektoru kybernetické bezpečnosti, zpracování big dat, průmyslu 4.0, e-mobility a inteligentních senzorů ve vozidlech.

Již nyní Škoda Auto DigiLab spolupracuje s 10 izraelskými start-upy z oblasti smart mobility, jejichž technologie testuje přímo ve svých výrobních provozech v Mladé Boleslavi.

Jeden z lídrů v inovacích

To, že Izrael patří v inovacích ke světovým lídrům potvrzují i další tuzemské organizace, které začínají spolupráci v oblasti výzkumu. Velmi aktivní je Akademie věd (AV ČR), která za poslední dva roky zrealizovala 120 projektů vědecké mobility s izraelskými výzkumnými pracovišti, kterého se zúčastnilo 160 výzkumných pracovníků z ČR.

Česká republika rozjíždí i společné projekty v oblasti aplikovaného výzkumu, které vypsala v červnu 2018 Technologická agentura (TAČR) v programu DELTA. Významným krokem v oblasti společného výzkumu v pokročilých technologiích budou i listopadové výzvy resortu školství (MŠMT) v tematických oblastech robotiky a clean-tech.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k tomu uvádí: „Izrael se stává vzorem našich podnikatelů, jak řídit nápady a inovace. Izraelské firmy dokáží neuvěřitelným způsobem zkrátit fázi od výzkumu, přes vývoj, testování až po komercializaci. Nebojí se riskovat a jsou mistry jednoduchých, přitom ale promyšlených řešení. Dokáží skloubit strategické řízení s denní operativou, což z nich činí světové inovační lídry. To, že naše bilaterální vztahy s Izraelem jsou nadstandardní se začíná v posledních letech projevovat i v obchodních aktivitách. Izrael je novým hitem našich začínajících firem, výzkumných organizací i zajetých producentů.“

 Analýza obchodních a investičních vztahů mezi ČR a Izraelem (215 kB)

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme