Český obranný průmysl má v Kazachstánu dobrou pověst

Velvyslanectví ČR v Astaně zorganizovalo ve dnech 10.–16. září 2023 incomingovou misi devíti kazachstánských zástupců z oblasti obranného průmyslu do České republiky.

Cílem akce bylo seznámení a případné komerční propojení kazachstánských zájemců s českými podniky působícími v dané oblasti, v odvětví, které má na území ČR dlouhou tradici. Akce byla zorganizována jako projekt na podporu ekonomické diplomacie financovaný z prostředků Ministerstva obrany ČR. Během mise byli účastníci mise seznámeni s řadou českých firem. Kazachstánští zástupci ocenili především praktické ukázky výrobků.

Ilustrační fotografie

Český obranný průmysl má v Kazachstánu dobrou pověst, řada českých výrobců zde již řadu let své výrobky úspěšně nabízí, nicméně povědomí o jejich výrobě je omezeno v řadě případů na několik stěžejních výrobků. V ČR rovněž existuje řada dalších společností, nabízejících pro kazachstánský trh zajímavé a inovativní výrobky, které nejsou kazachstánským protějškům dosud známé. S tímto ohledem byla zorganizována výše uvedená mise, jejímž cílem bylo seznámit účastníky nejen s již známými firmami, ale i s firmami, které by měly zájem se na kazachstánském trhu etablovat.

ExportMag.cz: Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Součástí programu byla vedle návštěvy Ministerstva obrany ČR, při které proběhlo představení několika firem, seznámení s aktuální produkcí formou osobní návštěvy. Kazachstánským subjektům byly prezentovány výrobní řady společností VZDUCHOTECHNIK s.r.o., Shark.Aero spol. s r.o., GLOMEX MS, s.r.o., TOVEK, spol. s r.o. a společnosti Rescue Trailer s.r.o.

Během ostatních dnů navštívili kazachstánští účastníci firmu AERO Vodochody AEROSPACE a.s., Aircraft Industries a.s., MESIT Holding, a.s., Colt CZ Group, TATRA TRUCKS a.s., VR Group, a.s., První brněnskou strojírnu Velká Bíteš, a.s., ŽĎAS, a.s. a MODELÁRNU LIAZ spol. s r.o. Během mise navštívili kazašští zástupci rovněž Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. a Českou exportní banku, a.s., kde byli seznámeni s možnostmi pojišťování a financování vývozu se státní podporou.

Misi po celou dobu doprovázela ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Astaně Markéta Pěčková a vojenský přidělenec obrany ČR plukovník gšt. Ing. Tomáš Říman, Ph.D. Ze strany kazachstánských subjektů byla mise hodnocena velice pozitivně, zejména ocenili praktické ukázky a návštěvy jednotlivých výrobních podniků. U řady podniků vyjádřili vážný zájem o nákup jejich výrobků.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Astaně (Kazachstán).

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl

Doporučujeme