Český obranný průmysl potvrdil v Lublani svou tradici a kvalitu

Dne 24. června 2021 proběhla na Slovinské hospodářské komoře v Lublani prezentace českého obranného průmyslu.

Devět výrobců obranných a bezpečnostních technologií za podpory Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a Slovinského klastru obranného průmyslu se ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Lublani představilo slovinským partnerům formou prezentace a individuálních obchodních jednání.

Akci, která proběhla v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie MZV ČR, zahájil velvyslanec ČR Juraj Chmiel. Slavnostním proslovem pokračoval náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR, pan Jan Havránek. Ze slovinské strany poté oslovil přítomné hosty státní tajemník Ministerstva obrany Slovinské republiky, Uroš Lampret. Poté následovaly pozdravy paní Kristýny Stejskalové z Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a ředitele Slovinského klastru obranného průmyslu, p. Anteho Milevoje.

Následně se představily jednotlivé české společnosti a instituce: Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, SVOS (pancéřovaná vozidla), OPTOKON (optická zařízení a infrastruktura pro vojenské účely), EGO Zlín (komplexní systémy biologické ochrany, logistické a dekontaminační systémy, prostředky pro urgentní medicínu), GLOMEX MS  (špičkové bezpečnostní technologie), STV Group (různé typy munice, plastické trhaviny, ruční zbraně typu AK, protitankové zbraně), Ray Service (kabelové svazky, elektromechanické celky a elektronická zařízení pro vojenské a letecké účely), GUMOTEX (nafukovací čluny, záchranné systémy), ZETOR Engineering (vozidla pro obranný průmysl) a AERO Vodochody (výcviková a lehká bojová letadla).

V další části programu probíhala individuální B2B/B2G jednání se zástupci Ministerstva obrany Slovinské republiky, Generálštábu Slovinské armády, Policie, Agentury pro civilní ochranu a záchranu Slovinské republiky, Slovinského hasičského svazu a představiteli jedenácti slovinských společností. Akce byla zakončena pohoštěním, které hosté využili k méně formálním rozhovorům.

Cílem projektu bylo zvýšení povědomí o českých obranných a bezpečnostních technologiích a také prosazení českého obranného průmyslu jako dlouhodobého věrohodného a relevantního partnera slovinských státních i soukromých subjektů.

Projekt se uskutečnil v návaznosti na snahy Slovinska o navýšení obranného rozpočtu a provedení nezbytné modernizace ozbrojených sil a záchranných složek. Výsledkem těchto snah bylo v loňském roce mj. také přijetí Zákona o zajištění investičních prostředků pro potřeby Slovinské armády v letech 2021 – 2026 (Act on the Provision of Funds for Investments in the Slovenian Armed Forces in the Years 2021 to 2026), který předpokládá vynaložení prostředků na nové vybavení ozbrojených sil v celkové výši 780 milionů v průběhu následujících šesti let.

Tyto záměry byly realizovány nejen díky načasování akce, aktivní roli a komunikaci Velvyslanectví ČR v Lublani při oslovování českých účastníků a slovinských partnerů pro české subjekty, ale také díky konceptu akce, která umožnila sérii osobních setkání s potenciálními obchodními partnery či koncovými uživateli.

Bezprostřední ohlasy účastníků akce byly velmi pozitivní, podnikatelé ocenili zejména organizační zajištění navzdory mnohým restrikcím vázaných na covid-19 a zajímavé i adekvátní partnery k budoucí obchodní spolupráci.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lublani (Slovinsko). Autoři: Jan Beneš, zástupce velvyslance, Dagmar Šober.

• Teritorium: Evropa | Slovinsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl

Doporučujeme