Český softwarový program firmy Mediware hlídá zdraví pacientů až v Brazílii, teď vstupuje i do firem

Elektronické zdravotnictví pomáhá pečovat o pacienty v zemích, kde dělí nemocné od zdravotnických zařízení obrovské vzdálenosti. Umožňuje také ponechat v domácí péči chronicky nemocné, kteří by jinak museli pobývat v nemocnicích.

Program české firmy Mediware se prosadil hlavně v zahraničí, pilotní projekty spouští i v Česku.

Mediware (foto: Michael Tomeš, E15)

Program Medicus je v České republice dodnes jeden z nejrozšířenějších softwarů, který používají soukromí lékaři nebo polikliniky pro zpracování dat o pacientech a provedených zdravotnických výkonech. Právě tento program byl hlavním produktem společnosti Medisoft International, kterou v roce 1991 založil Jiří Potůček.

V roce 2005 měl Medicus již téměř 4000 uživatelů, a jeho zakladatel proto podnik prodal nadnárodnímu holdingu CompuGroup. Získané finance použil Jiří Potůček pro rozvoj dalších projektů souvisejících s medicínou.

Od roku 2006 vyvíjí v rámci Technologického centra pro asistivní technologie (asistivní technologie zahrnují nástroje, pomůcky, zařízení a počítačové programy, jejichž účelem je pomoc a usnadnění každodenních činností zdravotně postiženým nebo seniorům-pozn. red.) a personalizovanou medicínu dva produkty. Pro každý z nich založil samostatnou spin-off firmu, tedy podnik založený za účelem komercializace duševního vlastnictví vytvořeného ve výzkumné organizaci.

Společnost MediInspect se zaměřuje na produkt InspectLife, webový informační systém pro telemedicínu a domácí péči. Společnost Mediware nabízí software MwPharm, klinický farmakokinetický program pro optimalizovanou farmakoterapii. Ten se zaměřuje na optimální dávkování léčiv pro nemocné zejména s ledvinným a jaterním selháním.

Přesné dávkování léků na míru

Při dávkování antibiotik, imunosupresiv a podobně hraje významnou roli individualizovaná dávka. Každý jsme jiný. Zejména pro pacienty trpící ledvinovou nebo jaterní insuficiencí nemusí být obvyklá dávka léčiva optimální. Lékař by ji proto měl individualizovat,“ vysvětluje Jiří Potůček. Program MwPharm na základě simulačních modelů, při současném zadání individuálních parametrů pacienta (výška, váha, věk, pohlaví, funkce ledvin či jater) umí jeho individualizovanou dávku vypočítat.

S nástupem genetických vyšetření, která už jsou finančně dostupná, je genetická informace o pacientovi jedním ze vstupních parametrů pro rozhodování celého algoritmu. „Program MwPharm dá ošetřujícímu lékaři doporučení, jak by mělo být léčivo, které chce podat, pro konkrétního jedince dávkováno. Na lékaři pak je, aby z možností, které mu systém doporučí, vybral tu správnou,“ popisuje Jiří Potůček princip fungování programu.

E-health v Česku zaspal

Software vyvinutý v Česku přitom patří mezi absolutní světovou špičku. Loni byl MwPharm vyhlášen v prestižním časopise Clinical Pharmacokinetics jako jeden z nejlepších na světě pro TDM (Therapeutic Drug Management – obor zaměřený na dosažení přesné hladiny léčebné látky v krvi, která pomáhá zvyšovat účinnost léčení a snižovat projevy nežádoucích účinků-pozn. red.)  z hlediska přesnosti výpočtu, jednoduchosti a rychlosti použití, uživatelské přívětivosti a schopnosti uchovávat důležitá klinická data pacientů ve strukturované databázi.

Mezi další kritéria hodnocení patřila komunikace s nemocničním a laboratorním informačním systémem nebo počet léčivých přípravků, jejichž dávkování dovoluje stanovit. Český výrobek získal nejvíce bodů spolu s programem TCIWorks.

Mediware (foto: Michael Tomeš, E15)

Protože je oblast e-health v České republice zatím v plenkách, je MwPharm úspěšný především ve vyspělých zemích Evropské unie, jako je Holandsko, Německo nebo Francie. V současné době tvoří vývoz 90 procent z celkové produkce společnosti Mediware a kromě zemí EU směřuje zejména do Brazílie.

„Těšíme se, že sofistikované metody optimalizované farmakoterapie jako nadstavby elektronického lékařského předpisu, tak i platforma pro telemedicínu a domácí péči budou v dohledné době využity i v České republice,“ dodává Jiří Potůček.

Sledování pacientů na dálku v rozlehlých zemích i pro domácí péči

Úspěšný je také druhý zdravotnický produkt, za kterým Jiří Potůček stojí. Webový informační systém InspectLife je nasazován zejména na větší telemedicínská centra. „Tato platforma pro telemedicínu a domácí péči je koncipována jako modulární systém pro monitoring a zpracování nejen fyziologických signálů jako je EKG, tlak, váha, glykémie, saturace kyslíku a podobně, ale i dohledu nad seniory a chronicky nemocnými, zejména s Alzheimerovou chorobou,“ popisuje Jiří Potůček ze společnosti Mediware.

Monitorování zdravotního stavu pacientů na dálku slouží například v zemích, kde mají lidé daleko k nejbližšímu zdravotnickému zařízení. A umožňuje také domácí péči o seniory či chronické pacienty, kteří by jinak museli být umístěni ve zdravotnickém zařízení.

Jiří Potůček, Mediware (foto: Michael Tomeš, E15)

Právě s tímto produktem se firma v současné době prosazuje v Brazílii, konkrétně v tamním státě  Rio Grande De Sul. „Platforma InspectLife je typickým produktem pro tamní infrastrukturu, protože dostupnost lékařské péče je v porovnání s EU velmi omezená, a je proto výhodné využívat  telemedicínská centra,“ vysvětluje Jiří Potůček. V současné době již v jižní Brazílii běží komerční provoz telemonitoringu EKG, cukrovky a pilotní projekty dohledu nad seniory.

Při pronikání na brazilský trh firmě pomohla spolupráce s agenturou CzechTrade. S jejími zástupci se lidé z Mediware poprvé setkali na veletrhu Hospitallar 2014 v Sao Paulu. „V letošním roce nás přizvali na společný český stánek výstavy Hospitallar 2015,“ dodává Jiří Potůček.

Spolupráci s CzechTrade chce zdravotnická společnost využít také při zakládání pobočky v Brazílii. „Půjde o vyhledání kontaktů na místního podnikatele, který firmu založí a napíše na sebe. Dovoz zdravotnického materiálu do Brazílie je totiž velice náročný,“ vysvětluje Marek Zmrzlík, ředitel zastoupení CzechTrade v Sao Paulu. Kromě Brazílie firma produkty pro telemedicínu a domácí péči realizovala také v Limbachu na Slovensku, první aktivity vznikají i v České republice.

Ve firmách hlídají aplikace stres

V poslední době se společnost Mediware zaměřuje také na firemní sektor, pro který ve spolupráci s holandskými partnery vyvinula aplikaci na detekci stresu a podobně. Není to jediná inovace, která se v tomto oboru odehrává. Řada výrobců vylepšuje koncová zařízení určená pro sledování jednotlivých tělesných funkcí, jako jsou EKG nebo tlakoměry, nebo je integruje do větších celků využitelných v domácí péči.

Právě tyto prvky by měly být v budoucnu stále častěji součástí takzvaných inteligentních domácností. Chytrá domácnost bude představovat bydlení, v němž mohou obyvatelé nejen na dálku ovládat nejrůznější zařízení včetně kuchyňské či spotřební elektroniky, ale vybavení bude umět sledovat zdravotní stav seniorů, chronicky nemocných nebo i žen v rizikovém těhotenství. „Pacienta tak díky senzorům a internetu mohou mít na dálku pod dohledem jeho příbuzní i lékaři,“ uzavírá Jiří Potůček.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby | Zdravotnická technika

Doporučujeme