Český průmysl může zkolabovat do 10 let, varuje ČMA

Národní ekonomická politika by se měla podle České manažerské asociace (ČMA) neprodleně soustředit na inovace, podnikání mladých lidí, vědu a vzdělávání.

Rada expertů ČMA | ČMA

Rada expertů České manažerské asociace žádá vládu a všechny politické strany o konkrétní podporu tuzemských firem, které tvoří finální produkty s vyšší přidanou hodnotou. Za současné pandemické situace ale vláda podle ČMA přijímá opatření, jež jdou v řadě aspektů proti tomuto západnímu trendu i proti národnímu zájmu.

Pandemie covidu-19 zvýšila tlak na proměnu české ekonomiky, na opuštění konceptu levné práce. Podle ČMA bychom měli následovat celosvětové trendy, nebýt montovnou Evropy a soustředit se na podnikání, jehož výsledkem je finální výrobek, který bude na mezinárodním trhu konkurenceschopný. Právě takový druh podnikání zvýší bohatství českého státu a bude motivovat mladé lidi realizovat své aktivity v Česku, nikoliv v daňových rájích. „Musíme hledat cesty, jak národní podnikání znovu povzbudit a přivést k němu mladé lidi. Pokud to neuděláme, budeme jen vykonávat dohody a příkazy. Obnova ekonomiky musí jít cestou k co nejvyšší přidané hodnotě. A to se nám nedaří,“ uvedl česko-americký ekonom, profesor Milan Zelený.

ČMA viní současnou vládu ze selhání v procesu transformace národní ekonomiky, za populistické rozhazování a zadlužování státu. Postrádá strategické infrastrukturní projekty, zejména dálnice a rychlodráhy. Pokud se celonárodní debata nebude ubírat směrem, který experti ČMA doporučují, a čeští politici nepodniknou změny v následujících oblastech, nezdravé prostředí v české ekonomice vzroste. Za 10 let už firmy produkující finální výrobky s přidanou hodnotou přestanou být tváří v tvář nadnárodním korporacím konkurenceschopné a postupně zaniknou.

Integrace podpory

V souvislosti s pandemií covid-19 vláda nepodpořila dostatečně domácí inovativní výrobce a výzkum. Potenciál firem s finálním produktem tak není dostatečně využíván a prioritizován. České republice chybí dlouhodobá strategie národního podnikání a propojení všech subjektů pro jeho posílení.

Výzkum a vývoj

Cesta, jak zvýšit přidanou hodnotu české ekonomiky, je výrazněji podpořit výzkum, vývoj, design a prodej produktů pro koncového zákazníka. Česko má příliš velký počet výzkumných center, které se soustřeďují na základní výzkum, místo aby se věnovaly aplikovanému výzkumu, který pomůže dostupnosti nových technologií a bude podporovat sdílení a spolupráci ve firemní sféře.

Regionální seskupení

ČMA navrhuje povzbudit vznik nových podniků v regionech a regionálních jader s propojenými komunitami. Nutné je pomoci seskupování technologických firem, které nabízejí přidanou hodnotu a nechtějí být jen osamocenými subdodavateli. „Svět se posouvá od globální výroby a velkých komplexů k regionům. Udělejme více baťovských Zlínů,“ říká profesor Milan Zelený.

Vzdělávací systém

Zásadní změnou by mělo projít školství a celý vzdělávací systém, navázaný na trh práce a potřeby firem. Podle aktuálních odhadů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se v příštích dvou letech bude rekvalifikovat 100 tisíc osob. Vláda by měla daňovými pobídkami podpořit stipendijní programy firem. „Naučme celý národ podnikatelskému myšlení! ČMA v této souvislosti nabízí mladým lidem prostřednictvím svých programů unikátní možnost setkávat se s manažerskými osobnostmi a úspěšnými podnikateli. Navrhujeme také školám výraznější zapojení lidí z praxe do výuky,“ řekl prezident ČMA Petr Kazík.

HNP versus HDP

Při strategickém plánování je podle ČMA nutné rozlišovat mezi tvorbou produktů na našem území (HDP) a produkcí vlastněnou českými subjekty (HNP). Právě ignorování HNP vedlo před časem finanční společnost JPMorgan Chase k přeřazení České republiky do kategorie rozvojových zemí. Náš soused, Spolková republika Německo, přitom politiku podpory finálních produktů dlouhodobě prosazuje. Díky tomu má nyní vyšší HNP než HDP. U nás je tomu právě naopak.

Dle profesora Richarda Hindlse, bývalého rektora VŠE, je většina české ekonomiky v rukou zahraničních vlastníků, kteří ročně ze země vyvádějí zhruba 300 miliard korun na dividendách a dalších 300 miliard v rámci daňové optimalizace, kterou praktikuje i řada českých miliardářů. Dohromady tak každý rok ztrácíme 10 % českého HDP. Reinvestovaný zisk těchto firem činí pouze jednu třetinu odlivu tohoto kapitálu.

Doporučení ČMA

  1. Omezit závislost na cizích podnicích a ekonomikách prosazováním moderních, inovačních technologií a tradičního podnikatelského umu a ducha.
  2. Vytvořit alianci malých a středních českých podniků s finálním výrobkem a poskytnout jim účinnou domácí i zahraniční propagaci + podpůrné projekty (TAČR, atd.).
  3. Modernizovat vzdělávací systém, akcentovat sdílené vzdělávání a přípravu nové generace s pomocí sítí podnikových škol, soukromých a nezávislých podnikatelských univerzit ve všech regionech ČR.
  4. Zárukou budoucnosti ČR je uplatnění kompetentních mladých generací v podnikání vlastního typu, hledání vlastní cesty k autonomii a výkonu. Lidé musí mít chuť podnikat.
Levá horní strana představuje výzkum a vývoj, které jsou převážně v cizině. Pravá horní část je realizována zahraničními firmami. České firmy zajišťují dolní část grafu, tedy výrobu s minimální marží. Nejvyšší přidaná hodnota se tvoří v levé a pravé části. | ČMA

Redakčně upravená tisková zpráva ČMA

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme