Český rozvojový projekt pomáhá přečišťovat vodu v tuniské vesnici

Zastupitelský úřad v Tunisu implementoval v roce 2020 z programu rozvojové spolupráce „Česká republika pomáhá“ u zemědělského rozvojového sdružení GDA Sidi Amor v Tunisku malý lokální projekt zaměřený na technologický transfer filtru české firmy IN-EKO, který je nyní zařazen do kaskády nádrží jako třetí stupeň čištění, zajišťující bezpečné přečištění odpadní vody tak, aby byla vhodná pro zemědělskou zálivku.

Tunisko bylo v roce 2020 vystaveno enormnímu hydrickému stresu, který ovlivňoval zemědělskou výrobu po větší část roku. Právě zálivka představuje 80 % celkové spotřeby měkké vody Tuniska. Národní strategie „Voda 2050“ se zaměřuje na recyklaci odpadové vody jejím terciálním přečištěním, pro kterou  Tunisku chybí technologie.

V roce 2019 zorganizoval zastupitelský úřad v Tunisu, ve spolupráci s národní tuniskou agenturou pro enviromentální technologie CITET, celostátní seminář Zhodnocení odpadů, v rámci kterého mj. česká firma IN-EKO TEAM představila tuniské odborné veřejnosti filtr pro terciální čištění odpadní vody, spojený s UV lampou garantující nezávadnost přečištěné vody pro zemědělskou zálivku. 

Předmětem implementace Malého lokálního projektu „WaTECH – Technologický transfer technologie pro udržitelné zemědělství a lesnictví, laboratoř GDA Sidi Amor“ v Tunisku byl výběr a transfer filtru terciálního čištění odpadní vody ke GDA, který se zařadí do kaskády nádrží a zajistí poslední stupeň čištění odpadní vody, již bezpečně použitelné pro zemědělskou zálivku.

GDA Sidi Amor je eko vesnice, která hospodaří na ploše 200 ha a implementuje zde nové technologie čištění vody, které odzkouší a následně využívá k demonstraci jejich přidané hodnoty pro udržitelnou ekologickou zemědělskou výrobu. Implementace projektu byla v roce 2020 zvlášť složitá z důvodu epidemiologických opatření v souvislosti s covidem-19 a souvisejících omezení.

Filtr je nyní na svém místě připravený k terciálnímu čištění, parametry vody na výstupu se však mohou analyzovat až na jaře 2021, až pomine období dešťů, které by ovlivnilo výsledky analýz vzorků.

Cílem implementace Malého lokálního projektu WaTECH v GDA Sidi Amor v Tunisku bylo poskytnout místním zemědělcům bezpečný zdroj zálivkové vody a současně vytvořit referenci pro následnou akvizici technologie filtrů IN-EKO TEAM pro další uživatele v Tunisku. Řešením malého lokálního projektu WaTECH v Tunisku Česká republika zároveň podpořila iniciativu TEAM EUROPE na pomoc zemím evropského sousedství překonat důsledky krize covidu-19, „Voda pro všechny“ je hlavní iniciativou TEAM EUROPE vyhlášenou Delegací Evropské unie v Tunisu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tunisu (Tunisko). Autor: Ing. Pavel Černý, CSc., ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Tunisko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme