Český skot směřuje do Kazachstánu

Velvyslanectví ČR v Astaně ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR organizovali ve dnech 19. až 23. listopadu 2018 incomingovou misi kazachstánských chovatelů skotu do ČR. Cesta byla financována jakožto projekt ekonomické diplomacie MZV ČR. Výsledkem akce byla řada konkrétních kontraktů (některé z nich již jsou zaplacené) na vývoz českého plemenného skotu (mléčného i masného) do Kazachstánu.Otevřela se tím možnost dalších vývozů v budoucnosti, jelikož poptávka po skotu je v současnosti v Kazachstánu enormní. Klíčovým krokem pro otevření kazachstánského trhu bylo zrušení zákazu dovozu českého skotu z důvodu nemoci Bluetongue. Zákaz platil od roku 2012. Tohoto zrušení se letos podařilo dosáhnout ZÚ Astana ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a zejména Veterinární správou ČR.

V Kazachstánu existuje program na posílení živočišné výroby, který předpokládá nákup 1 milionu kusů skotu ze zahraničí během cca tří let. Nákup je podpořen subvencemi ve výši 500–600 EUR na kus a také systémem zvýhodněných půjček pro místní farmáře. Kazachstán chce tímto způsobem vyjít vstříc rostoucí poptávce po mase z Číny a také řešit nedostatek mléka v řadě regionů země. Poptávka je zejména po telatech a jalovicích odrůd Simmental, Angus a Holstein.

V rámci incomingové mise přiletělo do ČR 18 účastníků ze 4 regionů Kazachstánu, a to zejména konkrétní farmáři, představitelé sdružení chovatelů, veterinární správy a také institucí, které administrují dotace. Že se jednalo o skutečné zájemce dokládá fakt, že si účastníci sami hradili leteckou dopravu a přibližně polovina z nich také ubytování v ČR. Během návštěvy, která se uskutečnila ve dnech od 19. do 23. listopadu 2018 navštívila kazachstánská delegace celkem v sedmi krajích ČR: Ministerstvo zemědělství ČR, Českou exportní banku, Českomoravský svaz chovatelů, 6 farem (a další 4 farmy někteří členové mise individuálně), dvě inseminační stanice.

Proběhla také jednání s pěti obchodními společnostmi, které se specializují na vývoz skotu. Podotýkáme v této souvislosti, že vývoz je spojen se znalostí požadavků Kazachstánu například ohledně potřebného rozsahu vakcinace, dokumentace (mimo jiné potřebné pro získání subvence na kazachstánské straně) a se zajištěním důvěryhodného dopravce, který zajistí striktní dodržení požadavků (např. na zastávky ve speciálních veterinárních bodech) a který zná předpisy pro přepravu také v Kazachstánu a Rusku, včetně potřebných povolení.

Velvyslanectví ČR v Astaně si je vědomo značného potenciálu, který se českým chovatelů skotu v Kazachstánu otevírá. Danou problematiku bude dále sledovat. Případní zájemci se mohou obracet specialistu velvyslanectví pro oblast zemědělství pana Arťoma Lukashova (angličtina, ruština) na e-mail artom_lukasov@mzv.cz nebo na ekonomický úsek velvyslanectví commerce_astana@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Astaně (Kazachstán). Autor: Luboš Joza, ekonomický diplomat.

Doporučujeme