Český startup Edhance se probojoval mezi osm nejlepších v prestižním akceleračním programu Impact EdTech

Český startup z Ústí nad Labem se již od roku 2016 věnuje digitalizaci vzdělávání a pomáhá školám držet krok s rychle rostoucími technologickými možnostmi 21. století. Svou digitální vzdělávací platformu nyní rozšiřuje do Španělska a Rumunska.

Ústecké Edhance digitalizuje vzdělávání díky své digitální výukové platformě s odborně sestavenou výukou a materiály pro učitele i žáky. Nyní chce učitelům umožnit jednoduše připravovat vlastní digitální aktivity pro žáky skrze nástroj RE:FORM, se kterým se přihlásilo do evropského programu Impact EdTech.

Foto: Edhance

Loni se Edhance v konkurenci téměř 280 projektů z celé Evropy probojovalo mezi 17 vybraných a získalo grant 2,2 milionu korun. Nyní ústecký startup slaví další úspěch, když se dostal také do druhé akcelerační fáze s grantem 2,7 milionu korun. Úspěch Edhance využije pro svou první expanzi do zahraničí – do Španělska a Rumunska.

Impact EdTech je prestižní inkubační a akcelerační program pro startupy, které mají potenciál posouvat vzdělávání a využívat při tom technologie, které 21. století nabízí. Za programem stojí Evropská komise a každoročně se do něj hlásí stovky projektů. Platforma Edhance vloni obstála v konkurenci 278 přihlášených projektů ze 38 zemí světa a zařadila se mezi 17 vítězů, kteří se dostali do první inkubační fáze programu zaměřené na vývoj tzv. minimálního životaschopného produktu. Společně s tím získala grant 2,2 milionu korun.

8 nejlepších z 278 přihlášených

Nyní Edhance v programu Impact EdTech slaví další úspěch. Jejich projekt byl totiž odbornou porotou vybrán mezi osm těch vůbec nejlepších a postupuje tak do druhé fáze programu, která se soustředí na akceleraci růstu projektů na zahraniční trhy. S postupem do další fáze Edhance mimo jiné získalo další grant ve výši 2,7 milionu korun (109 tisíc eur). Kromě financí ale Edhance získává také další podporu při uvádění produktu na vybrané zahraniční trhy. Ta může zahrnovat například pilotní provoz ve školách nebo beta testování, jež umožní zhodnotit dopady a výkonnost řešení.

„Velkým úspěchem už bylo dostat se do prvního kola v konkurenci téměř 280 projektů. Na postupu do druhého kola jsme intenzivně pracovali několik měsíců a věřili jsme si na něj. Přesto je to pro skupinu lidí z Ústí nad Labem, kteří chtějí modernizovat vzdělávání a nabídnout dětem lepší způsob získávání informací, velké uznání. Potvrzuje se nám, že i na mezinárodní úrovni je o naše řešení zájem, a utvrzuje nás to v tom, že jdeme správným směrem,“ komentuje úspěch Lukáš Rejchrt, kreativní ředitel a spoluzakladatel Edhance.

„Podporu od Impact EdTech využijeme pro rozšíření aktivit Edhance na první dva zahraniční trhy, a to do Španělska a Rumunska. Oba trhy jsou samozřejmě velice odlišné, s odlišnou demografickou skladbou a jinými potřebami. Tento rozdíl ve vybraných trzích byl zcela záměrnou volbou, abychom vyzkoušeli naši platformu v různých podmínkách, potvrdili její bytelnost a zároveň získali co nejširší zpětnou vazbu pro její další rozvoj. Čeká nás tak hodně práce, která nám ovšem v budoucnosti výrazně usnadní další expanzi. Budeme totiž už mít komplexnější a v různých podmínkách odzkoušený produkt,“ doplňuje Rejchrt.

Digitální vzdělávání pro digitální generaci

Vlajkovou lodí Edhance je jejich stejnojmenná digitální vzdělávací platforma. Ta učitelům nabízí odborně připravenou výuku a výukové materiály, předpřipravená cvičení a testy pro žáky. Mohou tak odsud řídit a realizovat prakticky celou výuku daného předmětu. Pro žáky je pak platforma místem, kam „chodí do školy“ – naleznou zde učivo, testy i úkoly. Díky nástroji RE:FORM, se kterým se Edhance přihlásilo do programu Impact EdTech, si učitelé budou moci do platformy vytvářet také vlastní digitální vzdělávací aktivity.

„Naše řešení učitelům umožní využít jejich znalosti a zkušenosti a vytvořit si vlastní digitální domácí úkoly, testy nebo cvičení přesně podle svých potřeb. Ty pak na platformě Edhance zadají žákům, kteří je mohou vypracovat z počítače, tabletu nebo klidně ze smartphonu. RE:FORM musí být natolik intuitivní, aby jej zvládaly využívat i starší generace učitelů. Pro ty moderní technologie často představují spíše překážku než užitečný nástroj. Tuto propast se snažíme překlenout a posunout tak digitální vzdělávání kupředu,“ vysvětluje Rejchrt.

Aktuálně si školy na platformě Edhance mohou vybrat z odborně připravených výukových materiálů pro tzv. STEM předměty, tedy matematiku, fyziku, chemii a informatiku. Dále mají k dispozici finanční a mediální gramotnost nebo zásady zdravé životosprávy. Předmět informatika přitom Edhance připravilo podle nového rámcového vzdělávacího programu (RVP ZV), na který musí první stupně povinně přejít do roku 2023 a druhé stupně do roku 2024. Edhance může školám posloužit jako prostředek, jak novou výuku zajistit rychle a kvalitně. Školy navíc na platformu Edhance mohou využívat i některé podpory MŠMT.

Edhance přináší školám digitální vzdělávací obsah s využitím jejich stávajících technických možností. Cílem společnosti je modernizovat výuku ve školách nejen v České republice kombinací atraktivních technologií, spolupráce se zkušenými lektory a přípravy výukových programů, které ve školních osnovách často nemají dostatečný prostor. Školám nabízí multiplatformní aplikaci s virtuálním vzdělávacím prostředím, které slouží ke správě výuky a obsahuje širokou nabídku komplexních výukových materiálů. Studenti se díky Edhance seznamují s předměty v oboru STEM (matematika, fyzika, chemie a informatika), se základy finanční a mediální gramotnosti, se zásadami zdravé životosprávy a s možnostmi budoucího uplatnění na pracovním trhu. Učitelé si pak sami rozšiřují své digitální kompetence. 

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme