Český stroj na údržbu silnic dostane rychlejší verzi

Společnost FUTTEC, autor patentu na systém oprav výtluků a trhlin v asfaltu vozovek prostřednictvím mikrovlnné technologie, udělala významný krok k tomu, aby se inovativní technologie mohla začít v široké míře využívat na silnicích.

Podpisem smlouvy, jímž zahajuje spolupráci se státním podnikem VOP CZ, uspíší dokončení stroje FT4, který nahradí dosud využívaný stroj FT3 a bude umět poruchy na vozovkách opravovat rychleji.

VOP CZ jako podnik s dlouholetou tradicí a know-how v oblasti strojírenství se bude podílet na montáži prototypu stroje FT4 a po jeho uvedení do praxe bude zajišťovat jeho výrobu, servis celé flotily strojů FT4 a jejich prodej v rámci České republiky i zahraničí.

První stroje budou opravovat silnice už na podzim

Inovativní česká mikrovlnná technologie FUTTEC, zabudovaná ve stroji FT3, slouží k celoročním trvanlivým opravám výtluků a trhlin na asfaltových vozovkách. Nejefektivněji ji lze využít při preventivní údržbě silnic, díky které se prodlužuje životnost vozovek, snižují celkové náklady na jejich údržbu a zvyšuje bezpečnost silničního provozu. Zařízení FT3 umožňuje také podrobnou pasportizaci a evidenci jednotlivých poruch a následných oprav určenou pro správce dané pozemní komunikace.

Futtec

„Naše know-how v kombinaci s bohatou infrastrukturou a výrobními možnostmi podniku VOP CZ tvoří dokonalou synergii, díky níž se nám podaří brzy dokončit prototyp stroje FT4. První ´eftéčtyřky´ by tak mohly pracovat na českých silnicích již letos na podzim. Věříme navíc, že naše vzájemná spolupráce přispěje k rozšíření povědomí o mikrovlnné technologii oprav výtluků i do zahraničí,“ komentuje zahájení spolupráce zakladatel společnosti FUTTEC Jiří Rušikvas.

Více o české technologii na opravu výtluků

Ředitel společnosti VOP CZ Radovan Putna k tomu dodává: „FT4 považujeme za skutečně unikátní zařízení, protože využívá mikrovlnnou technologii způsobem, jenž dosud nemá na českém ani zahraničním trhu obdoby. Velmi nás proto těší, že můžeme spolupracovat na jeho dokončení a následně u nás zavést jeho sériovou výrobu. Přispějeme tak k tomu, aby byly naše silnice nejen rychle a kvalitně opravené, ale také bezpečnější.“

FUTTEC se už stal vizionářem roku a získal pomoc 1,8 milionu eur od Evropské unie

Společnost FUTTEC byla založena v roce 2011 s cílem vyvinout unikátní systém opravy výtluků na silnicích. Technologie, která je výsledkem dlouholetého výzkumu a zdokonalování, vznikla ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR a VUT v Brně. Společnost FUTTEC za ni získala ocenění Vizionáři 2019 ve stejnojmenné soutěži sdružení CzechInno. Navíc se jí z Evropské komise v rámci programu EU Horizon 2020 podařilo získat dotaci ve výši 1,8 milionu eur na komercionalizaci této inovativní technologie, kterou tak díky získaným financím bude moci dále zdokonalovat a uvádět ji v širším měřítku na český i zahraniční trh.


Smlouvu o spolupráci podepsali Jiří Rušikvas, zakladatel společnosti FUTTEC (vlevo) a Radovan Putna, ředitel podniku VOP CZ. | Futtec

Technologie FUTTEC je určena k trvalým opravám výtluků a dalších poruch asfaltových povrchů na pozemních komunikacích, cyklostezkách a dalších asfaltových plochách. Funguje na principu ohřevu asfaltových směsí pomocí mikrovlnné technologie, díky čemuž je zajištěn hloubkový ohřev opravovaného místa bez degradace asfaltové směsi. Výsledkem je vysoká pevnost a dlouhá životnost opraveného místa. Díky tomuto principu může být oprava silnic realizována celoročně, tedy i v zimním období.

VOP CZ pracuje pro armádu i pro civilní projekty

VOP CZ je podnik s dlouholetou tradicí vojenské a strojírenské výroby, který vznikl roku 1946 v Šenově u Nového Jičína. Aktuálně se profiluje v oblasti výroby a servisu pozemní vojenské techniky, strojírenské výroby i výzkumu a vývoje. Na vlastní vývoj zde navazuje nejen modernizace a výroba vojenské techniky, ale také výroba civilních produktů. Díky dlouhodobému rozvoji a investicím v oblastech technologie, lidských zdrojů a výrobních kapacit je VOP CZ jeden z největších vojenských podniků v České republice. V oblasti civilní strojírenské výroby je uznávaným partnerem v oblasti stavebních strojů, manipulační techniky, zemědělské techniky, drážní techniky, mostních konstrukcí a dílů investičních celků. Zaměstnává kolem 700 lidí.

Tisková zpráva společnosti FUTTEC

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme