Český tým v Izraeli pracuje nově pod jednou střechou ambasády

Česká ambasáda v izraelském Tel Avivu otevřela 10. listopadu 2020 v budově zastupitelského úřadu sdílenou obchodně-ekonomickou kancelář, kde budou společně působit pracovníci zastupující Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR, Úřad vlády ČR a agentury CzechTrade a CzechInvest podřízené Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Foto: Zastupitelský úřad ČR v Tel Avivu

V rámci této kanceláře bude působit tým diplomatů a místních specialistů. Hlavní vizí nové obchodní kanceláře je poskytovat rozsáhlý balíček služeb nejen českým firmám expandujícím na izraelský trh, ale také vědeckým institucím a vysokým školám se zájmem o spolupráci s izraelskými subjekty.

Koncept sdílené obchodně-ekonomické kanceláře na zastupitelském úřadě zapadá do širší ambice české diplomacie působit v zahraničí pod jednou společnou střechou, sdílet informace a kontakty a společně připravovat prezentační akce. Sdílení informací podporuje společný informační systém SINPRO, který využívají ekonomičtí diplomaté i CzechTrade. Díky společnému působení dochází rovněž k úspoře nákladů.

Cesta od začátku k samotnému otevření společné kanceláře na zastupitelském úřadě v Tel Avivu nebyla jednoduchá. Během posledních měsíců plány výrazně narušovala koronavirová pandemie, jež několikrát přerušila příjezd pracovníků vyslaných z Prahy zodpovědných za rekonstrukci části budovy velvyslanectví. Nakonec se tyto překážky společným úsilím podařilo překonat a nová kancelář byla slavnostně otevřena za přítomnosti velvyslance České republiky v Izraeli pana Martina Stropnického.

Kancelář bude jednotným kontaktním místem pro české firmy, které hledají obchodní partnery v řadách místních firem či státních institucí. Její pracovníci se budou společnými silami snažit přispět k dlouhodobé přítomnosti českých firem na místním trhu. Dále se na obchodní kancelář mohou obracet také vysoké školy a výzkumná centra, jež by chtěly své aktivity v místním prostředí rozvíjet.

Foto: Zastupitelský úřad ČR v Tel Avivu

Náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce, Martin Tlapa, který vybudování společné kanceláře v Tel Avivu zaštítil, k tomu dodává: „Společné působení státních institucí a agentur v zahraničí je racionální koncept, který přináší finanční úspory a dobře násobí služby pro české firmy. Pandemie ukazuje, že diplomacie musí ještě více profesionálně sloužit v těžkých dobách, při překonávání praktických problémů našich klientů a předávání informací o nových příležitostech, které v této době vznikají.“

Izraelská pobočka agentury CzechTrade, která se nyní do společné obchodní kanceláře fyzicky přesouvá, byla založena v roce 2014. CzechTrade má v Izraeli také další, jeruzalémskou pobočku v rámci Českého domu, který byl otevřen během pracovní cesty prezidenta ČR do Izraele v roce 2018. Tam sdílí kancelář společně s vládními agenturami CzechTourism a Českými centry.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tel Avivu (Izrael). Autorka: Nela Brádleová, obchodní specialistka.

• Teritorium: Izrael
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme