Český výzkum zjišťuje, jak mění covid chování lidí v dopravě

Pandemie mění i chování lidí v dopravě. V čem a jak nyní zjišťují čeští výzkumníci. Kromě analýzy aktuálních zkušeností a potřeb přinesou výsledky výzkumu také důležitá doporučení pro rozvoj a plánování udržitelné dopravy i během krize.

Dále vzniknou doporučení pro dopravní podniky a regionální organizátory dopravy.

Výzkumníci navíc spojí své síly s kolegy z Izraele, což umožní porovnat změny v chování v Česku se změnami v jedné z technologicky nejvyspělejších ekonomik světa. Technologická agentura České republiky (TA ČR) projekt podpořila částkou téměř 3 miliony korun z Programu ÉTA.

Tento úkol začali výzkumníci z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s agenturou STEM/MARK řešit loni v červenci a ukončí jej v červnu 2022.

„Zkoumají krátkodobé i dlouhodobé změny dopravního chování lidí v souvislosti s covid-19 a společenské jevy s tím související – změny nákupního chování, volnočasových aktivit, dojíždění do zaměstnání či do škol a podobně. Znalosti jsou potřebné pro další nasměrování strategického rozvoje a doporučení pro rozvoj městské mobility. Výzkum shrne i zkušenosti a osvědčené přístupy k dopravním opatřením v období krize, aby se česká města mohla případně připravit na další,“ říká předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR) Petr Konvalinka.

Do řešení se zapojují odborníci z různých oborů – ekonomie, ekonometrie, sociologie a geografie. Spolu se společenskovědními výzkumníky tvoří tým i sociologové z praxe.

Hromadná doprava ztrácí na popularitě

Kromě změn dopravního chování lidí se výzkum věnuje i dalším otázkám spojeným s mobilitou. „Jde například o volbu dopravního prostředku. Omezení, případně úplné vynechání hromadné dopravy, si zasluhuje prozkoumání vnímaných bariér jejího využívání. Chceme navrhnout opatření pro odstranění těchto bariér,“ vysvětluje Hana Brůhová Foltýnová z Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Aby byly výsledky relevantní, budou při šetřeních výzkumníci využívat statisticky reprezentativní vzorek populace a sběr budou opakovat tak, aby získaná data byla skutečně fundovaným podkladem k analýze celospolečenských změn. Počítají i se spoluprací s kolegy z Izraele.

„Při výzkumu budeme spolupracovat s univerzitou Technion z Haify, konkrétně výzkumným týmem profesora Shiftana, předním světovým výzkumníkem v oblasti dopravního chování. To vnese do výzkumu světovou kvalitu a zároveň umožní porovnat změny dopravního chování odehrávající se v Česku se změnami v jedné z technologicky nejvyspělejších ekonomik světa,“ upozornila Brůhová Foltýnová.

Výsledky výzkumu budou významným podkladem pro státní správu i samosprávu, vedení krajů, měst i obcí při plánování a provádění strategických rozhodnutí v oblasti dopravy a veřejné dopravy. Budou při něm moci přihlédnout k faktoru případné další krize, připravit se na ni co nejlépe a zohlednit nové trendy ve všech oblastech života, které současná krize s pandemií přinesla.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme