Českým firmám se na Slovensku otevírají nové možnosti spolupráce v obranném průmyslu

Po nedávné prezentaci českého obranného a bezpečnostního průmyslu v Bratislavě se českým firmám na Slovensku otevírají nové možnosti spolupráce v tomto klíčovém sektoru.

Slovensko nastupuje trend ve zvyšování výdajů na obranu, již v roce 2022 chce dosáhnout požadovaných 2 % HDP. Připravuje nákup nových obrněných transportérů, nadzvukových stíhaček, houfnic, vrtulníků, moderních radarů a dalších výrobků.

Ilustrační fotografie

Slovensko čekají masivní investice do obrany, Ministerstvo obrany SR plánuje v průběhu následujících 10 let investovat do modernizace armády téměř 9 mld. EUR (228 mld. CZK). Připravuje významné projekty na modernizaci pozemních sil a podzvukového letectva, které představují výraznou příležitost pro uplatnění produktů české provenience, jako jsou např. podzvukové letouny, nákladní vozidla, ruční palné zbraně, ale i celá řada dalších.

Úspěšná spolupráce v obranném průmyslu probíhá při výrobě ručních zbraní a munice. Značný potenciál má rovněž budoucí spolupráce ve výrobě, opravách, servisu a delaboraci vojenské techniky, výrobě zbraní, munice nebo vývoji a výrobě rádiových navigačních systémů.

Česká republika vnímá Slovenskou republiku jako klíčového partnera pro spolupráci v obranném a bezpečnostním sektoru a má zájem nadále rozvíjet spolupráci na bilaterálních projektech i projektech v rámci NATO, EU a V4. Spolupráce mezi českým a slovenským obranným průmyslem probíhá nepřetržitě, a to i v rámci oborových asociací.

Obranný průmysl má klíčový potenciál. ČR i SR mají tradiční podniky obranného průmyslu a mimořádný know-how. Společně mohou být obě země konkurenceschopné na globální úrovni. Potřebují získat nové trhy a vytvářet nová pracovní místa. Trhy v obou zemích jsou malé a mezinárodní konkurence silná.

Perspektivní spolupráce českých a slovenských firem se tak nabízí při zapojení obou rezortů a domácích průmyslů do strategických akvizičních projektů a koordinovaném postupu ve společných projektech v rámci Evropského obranného fondu (European Defence Fund). Fond nabízí granty na společný výzkum inovativních obranných technologií a produktů a pobídky ke spolupráci na společném vývoji a akvizicích obranného materiálu a technologií. Evropský obranný fond by měl přispívat ročně 5,5 mld. EUR na posílení obranných schopností EU.

ExportMag.cz: Nové české letouny

Slovenské ozbrojené síly oceňují vysokou technologickou úroveň českých produktů. Přezbrojování ozbrojených složek na Slovensku probíhá průběžně. České firmy by se měly účastnit veřejných soutěží na dodávky zboží a služeb pro slovenský obranný průmysl a více v této oblasti využívat spolupráci se slovenskými firmami.

Významný nový impuls k intenzívnější spolupráci v obranném a bezpečnostním průmyslu mezi oběma zeměmi dala prezentace, kterou uspořádalo Velvyslanectví ČR v Bratislavě ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) ČR koncem října 2021 v Bratislavě. K podpoře vzájemné spolupráce výrazně přispěla rovněž osobní přítomnost slovenských ministrů obrany Jaroslava Nadě a vnitra Romana Mikulce na prezentaci.

K vzájemné spolupráci českých a slovenských firem se pozitivně vyjádřil rovněž slovenský ministr obrany Jaroslav Naď. Ministr uvedl, že je podporovatelem intenzivní spolupráce našich zemí o to více, když se tato spolupráce týká obrany a bezpečnosti. Současně zdůraznil, že i pro oblast obranného a bezpečnostního průmyslu je základem spolupráce zejména vzájemná výhodnost.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autor: Petr Darmovzal, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Slovensko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl

Doporučujeme