Českým potravinářským firmám se v zahraničí daří a dál expandují

Český export letos zažívá svůj vrchol. Za celý letošní rok se odhaduje růst vývozu domácích firem na čtyři procenta. Nynější ekonomická situace jim tak přináší nové příležitosti.Přestože již úspěšně pronikly na zahraniční trhy, snaží se současné příznivé situace co nejvíce využít i v další expanzi. Řeč je o dvou úspěšných exportních firmách, společnosti Tekro a podniku Agroexpo CZ. Aby se na cizích trzích rychle zorientovaly a věděly, jak se mají k obchodním partnerům chovat, pomáhá jim i agentura na podporu exportu CzechTrade.

„V polovině loňského roku jsme vyhlásili program Šance pro úspěšný export a poprvé v naší dvacetileté historii nabízíme svým klientům, kteří splní stanovené podmínky, bezplatné využití individuálních služeb zahraničních kanceláří,“ vysvětluje generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Zahraniční kanceláře poskytují v bezmála pěti desítkách zemí podnikům komplexní servis, od detailního průzkumu trhu přes oslovení potenciálních obchodních partnerů, ověření jejich zájmu o český produkt a zjištění informací o konkurenci až po organizaci obchodních jednání se zahraničními firmami. Patří mezi ně také analýzy teritoria, trendů nebo obchodních příležitostí. Kromě toho agentura poskytuje rmám i profesionální služby v oblasti public relations.

Na úvodním jednání může zástupcům firmy asistovat zahraniční pracovník z CzechTradu

Jednou z firem, které se nebojí využít další šanci pro úspěšný export, je společnost Tekro. Na českém trhu působí od roku 1991 a specializuje se na výrobu a poradenství v oblasti výživy a chovu hospodářských a domácích zvířat.

Patří mezi přední výrobce a dodavatele krmných aditiv, specializovaných krmiv a speciálních krmných přípravků určených pro výrobce krmných směsí a chovatele hospodářských zvířat. Kromě toho vyrábí také kompletní krmiva pro kočky a psy. Kromě produkce v českých závodech své produkty vyrábí rovněž na Slovensku, Ukrajině a v Rusku. Mimo to Tekro disponuje také akreditovanou laboratoří.

Vedle samotných produktů společnost nabízí i rozsáhlý servis a odborné poradenství, od výběru surovin a optimalizace krmných směsí přes techniku krmení až po vyšetření zvířat, zoohygienu a management v chovech. Zkušenosti přitom čerpá i z vlastních farem, společnost totiž mimo jiné produkuje i vejce, vepřové a drůbeží maso či mléko.

„Naší prioritou je vytvářet kvalitnější život pro zvířata, pomoci zajistit jejich zdraví a vynikající kondici. Základní sortiment z oblasti výživy a chovu domácích a hospodářských zvířat doplňují veterinární léčiva, prostředky dezinfekce pro chovy hospodářských zvířat a silážní výrobky,“ říká Michal Urbánek, exportní manažer z firmy Tekro.

Ze zahraničních trhů se firma v oblasti výživy hospodářských zvířat soustřeďuje na Slovensko, Rusko a Ukrajinu. Suché krmivo pro psy a kočky vyváží kromě velké části zemí bývalého východního bloku rovněž do mnoha států západní Evropy.

„Mezi naše nejvýznamnější zahraniční trhy pro oblast petfoodu patří Slovensko, Rusko, Polsko, Bulharsko, Izrael, Čína a Indie. Potenciálně nás zajímají i trhy Dálného východu, jako je Vietnam či Jižní Korea,“ říká Urbánek a dodává, že výhodou těchto trhů je jejich velikost. Naopak nevýhodu vidí ve velké vzdálenosti a složité dovozní proceduře a komplikované i nákladné registraci.

Jak probíhá samotný vstup firmy na zahraniční trh? „Při vstupu na zahraniční trhy, zejména ty ve vzdálených destinacích, používáme vždy osvědčený postup, který zahrnuje i služby agentury CzechTrade. V nových oblastech nám agentura pomáhá s krátkým průzkumem trhu a prvotním oslovením potenciálních klientů. Využíváme i službu osobní asistence zástupce CzechTradu při úvodní návštěvě.

Není výjimkou, že se na CzechTrade obracíme i během již probíhající obchodní spolupráce. Výborně hodnotíme například spolupráci s Tomášem Rouskem v Indii, velmi dobře se nám v minulosti pracovalo i s Alešem Červinkou z čínské zahraniční kanceláře,“ popisuje Urbánek.

Na složitém ruském trhu uzavřeli zakázku za pět milionů eur

V rozšiřování svých exportních aktivit chce pokračovat i vývozce zemědělských technologií, genetického materiálu a ovocných koncentrátů pro výrobu džusů, společnost Agroexpo CZ. Díky její ruské dceřiné firmě zaznamenal velký úspěch český agrární export do Ruska, neboť se jí v červenci letošního roku podařilo podepsat významný kontrakt na ovocné koncentráty s důležitým ruským distributorem.

Česká republika se tak zařadila mezi významné dodavatele koncentrátů do Ruské federace, protože objem surovin uvedený ve smlouvě může odpovídat třem procentům ročního objemu dovozu do této země. Dosud se totiž tento druh produktu z Česka do Ruska ve významnějším objemu nedodával, zejména kvůli obrovské konkurenci, především z Číny, ale i Evropy.

„Na tomto trhu se zabýváme několika komoditami. Po mnoha jednáních se nám podařilo koncem loňského roku nalézt odběratele koncentrátů pro výrobu džusů. Získali jsme i potřebné certifikáty a také organizace, které nám pomáhají při proclívání a s formálními požadavky,“ říká Ilja Meščerjakov, majitel firmy, a dodává: „Začátkem roku byly ve spolupráci s českým výrobcem surovin odeslány zahajovací dodávky, které provázela řada problémů. Podařilo se je však úspěšně vyřešit díky založení dceřiné společnosti v Rusku. Poté se nám povedlo nalézt velmi významnou specializovanou firmu, se kterou byl podepsán dlouhodobý kontrakt za víc než pět milionů eur.“

Uzavření takovéto zakázky v Rusku je opravdu velkým úspěchem, neboť situace na tamním potravinářském trhu je stále složitá. Firmy proto musí být připravené
a flexibilní. V případě, že jsou schopny vnímat všechny nástrahy a získat potřebné informace či jsou ochotny si nechat poradit, mají reálnou šanci na úspěch.

Touto filozofií se při obchodování na ruském trhu řídí právě i firma AgroExpo CZ. Přestože se na něm velmi dobře orientuje a má s ním bohaté zkušenosti zejména v řadě agrárních oborů, využívá i služeb zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Moskvě. „Jsme velmi rádi za možnost konzultovat se zástupci agentury CzechTrade některé problémy, se kterými se na ruském trhu setkáváme,“ říká Meščerjakov.

Společnost využívá také asistenční služby při jednáních s ruskými partnery. CzechTrade firmě pomáhá i při zařizování různých záležitostí v době nepřítomnosti zástupců firmy v zemi. Zároveň pozitivně oceňuje fakt, že v Moskvě působí i česká agrární diplomatka, na kterou se firmy mohou obracet se specifickými požadavky, a to například v oblasti veterinárních a fytosanitárních předpisů a omezení, včetně možnosti iniciovat určité kroky ve prospěch českých dodavatelů.

Obě firmy chtějí dále růst

V úspěšném růstu na zahraničních trzích chtějí obě firmy i nadále pokračovat. Velkou pomocí jim v tom může být i individuální služba zahraniční kanceláře agentury CzechTrade, kterou obě společnosti získaly v rámci projektu Šance pro úspěšný export.

Firma Tekro plánuje službu použít opět na indickém trhu. „Pro hladký chod obchodu je zde nutný stálý kontakt s obchodními partnery, proto využijeme nabídky podpory ze strany CzechTradu v této zemi.“ Obdobně se vyjádřil i zkušený vývozce do Ruska.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Zuzana Pluhařová, oddělení PR a komunikace, CzechTrade (zuzana.pluharova@czechtrade.cz).

Doporučujeme