Českým úřadům chybí kvalitní online služby, říká šéf společnosti Gordic

Jaromír Řezáč začal po roce 1989 vyvíjet účetní program nejdříve jako pomocníka pro svoji ženu. Postupně vytvořil komplexní informační systém, který v současnosti funguje ve firmách i úřadech, od obcí, přes kraje až po ministerstva.Zakladatel společnosti Gordic Jaromír Řezáč . Foto: GordicVíce než šest tisíc organizací a firem využívá informační systémy společnosti Gordic. V Jihlavě ji v roce 1993 založil Jaromír Řezáč spolu se svojí manželkou Hanou a několika nejbližšími spolupracovníky. Navázal tak na své předchozí podnikatelské zkušenosti.

„Po revolučním roce 1989 jsem začínal podnikat z nuly a vyvinul svůj první a dodnes klíčový produkt firmy: UCR – programové vybavení pro účetnictví a rozpočet veřejné správy. V roce 1993 jsem integroval další autorské týmy a jako hlavní autor transformoval Gordic na právnickou osobu,“ vzpomíná Jaromír Řezáč.

Inspirací pro něj byla právě jeho žena. „Moje manželka pracovala jako účetní. Chtěl jsem pro ni jako kybernetik a informatik vytvořit účetní program, který by ji ulehčil práci. To se podařilo a zájem o tento produkt mě přesvědčil, že jdu správnou cestou,“ pokračuje Jaromír Řezáč. „Na začátku podnikání pro mě bylo nejtěžší porozumět samotnému účetnictví. V tom mi velmi pomohla právě moje manželka,“ doplňuje podnikatel.

Obrat přes půl miliardy

Na trhu se společnost od té doby stala lídrem v oblasti ekonomických a agendových systémů. Letos se v soutěži Ocenění českých lídrů stala nejúspěšnější firmou z Vysočiny v konkurenci sedmi desítek společností. Společnost má v současnosti přes 170 zaměstnanců, v návazné distribuční síti pak pracuje dalších více než 200 odborníků. Její obrat v roce 2016 činil přes 578 milionů korun.

Zakladatel společnosti Gordic Jaromír Řezáč se svými syny. Foto: GordicSystémy využívají jak podniky, tak města, kraje a další veřejné instituce, jako například ministerstvo vnitra nebo ministerstvo obrany. „Informační systémy pro veřejnou správu jsou výrazně legislativně závislé a pracují s kategoriemi jako například rozpočet, které soukromý sektor vůbec nezná,“ porovnává Jaromír Řezáč.

Za největší přínos svého řešení považuje komplexnost systémů a provázanost jejich agend. Zároveň ohleduplnost při jejich implementaci, odpovědnost při podpoře firemních platforem a také důraz na bezpečnost. „Například zabezpečení našich IoT (internet věcí – pozn. redakce) řešení stavíme na stejnou úroveň bezpečnosti, jakou mají banky. Internet věcí bez přiměřené bezpečnosti informací je hazard,“ dodává Jaromír Řezáč.

Na úrovni měst a obcí jsou největší konkurencí pro Gordic české společnosti, občas i s lokálním působením. „Tyto firmy nám konkurují zejména cenou, velmi často až pod hranicí rentability, což neprospívá ani dodavateli, ani v konečném důsledku zákazníkovi. Na úrovni centrálních orgánů jsou to navíc ještě nadnárodní společnosti. Ty často ignorují speciální procesy ve veřejné správě,“ zmiňuje Jaromír Řezáč a dodává: „Kvalitní a férové konkurence si vážíme, protože i nás posouvá dál.“

I když v oblasti účetní agendy je přenositelnost na jiné trhy obtížná kvůli odlišné legislativě, s informačními systémy se Gordic prosadil i za hranicemi. „Náš systém pro řízení a správu dokumentů provozuje například bratislavský magistrát nebo moldavské úřady práce. Exportní potenciál má i naše IoT platforma, card management, portálová řešení a řada dalších produktů a služeb,“ pokračuje Jaromír Řezáč.

I když informační systémy české úřady používají již řadu let, stále se je většinou nenaučily využívat tak, aby zjednodušily občanům kontakt s radnicemi či kraji. I „digitální“ řešení jsou často těžkopádná, uživatelsky nepříjemná, vyžadují například tisk, podpis a scan dokumentu namísto intuitivního vyplnění on-line formuláře.

Nedostižné Estonsko

„Chybí větší nabídka služeb, které by stát poskytoval online. V České republice mají lidé online služby rádi a rádi by je využívali i ve styku s úřady. Jen je třeba jim dát příležitost. My jim to umožňujeme například prostřednictvím našeho portálu občana, kam se veřejnost přihlásí a může řadu věcí vyřídit z domova,“ porovnává Jaromír Řezáč situaci v Česku s technologicky vyspělými zeměmi, jako je například Estonsko.

„Hezký příklad z poslední doby jsou kotlíkové dotace, kdy portál pomohl zvládnout nápor žadatelů v Karlovarském kraji. Česku taktéž chybí zákonné ukotvení práva občanů na elektronickou komunikaci s úřady,“ dodává Jaromír Řezáč.

Klíčovou součástí společnosti je vývoj nových technologií. „Inovujeme prakticky neustále. Jednou z cest je rozšíření portfolia o oblasti kybernetické bezpečnosti a internetu věcí, kde disponujeme unikátní integrační platformou pro smart technologie. V těchto rozvojových iniciativách mi velmi pomáhají moji dva synové,“ popisuje Jaromír Řezáč.

Kromě zdokonalování produktů musí společnost reagovat také na různé legislativní změny, jako je úplné elektronické podání, zákon o kybernetické bezpečnosti, evropské nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce eIDAS, nebo evropská směrnice o ochraně osobních údajů GDPR.

GDPR – strašák pro úřady, pomocník pro lidi

„GDPR pro fyzické osoby přináší nová práva, pro instituce nové povinnosti a rizika pokut. Občan bude využívat své právo ‚být zapomenut‘ nebo požadovat bezplatný přenos údajů týkající se jeho osobních údajů, bonity, zdraví atd. V našich informačních systémech jsme připravili funkcionality, které to mají našim zákazníkům co nejvíce ulehčit: analytické nástroje, logování, funkce výmazu osobních údajů, nebo uživatelské náhledy,“ shrnuje Jaromír Řezáč.

Největší perspektivy oboru vidí v internetu věcí a oblasti kybernetické bezpečnosti. „V sektoru veřejné správy existuje vize a záměr přesunu informačních systémů do takzvaného eGovernment cloudu. Úspěch tohoto projektu, který má stále ještě řadu otazníků, bude velmi záležet na způsobu jeho realizace a zejména ohleduplného zavádění do praxe,“ podotýká Jaromír Řezáč.

„V každém případě je nutné postupovat v souladu s principy hospodářské soutěže a v maximální možné míře zachovat konkurenční prostředí. Klíčová je reálná a efektivní komunikace občana s veřejnou správou,“ uzavírá zakladatel společnosti Gordic. 

Gordic v kostce

Systémy společnosti Gordic využívá více než 6000 organizací a firem. Patří mezi přední české tvůrce a dodavatele informačních systémů. Zabývá se také oblastmi kybernetické bezpečnosti a Internetu věcí. Specializuje se na tvorbu a dodávku software, včetně komplexní uživatelské podpory. V oblasti Internetu věcí se angažuje zejména v technologiích pro chytré budovy prostřednictvím dceřiné společnosti HDL Automation.


Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme