Čeští a finští výzkumníci budou spolupracovat na léčbě rakoviny pomocí „zabijáckých buněk“

Ústav hematologie a krevní transfuze navázal spolupráci s finskými výzkumníky při léčbě rakoviny pomocí „zabijáckých buněk“. Dohodu pomohlo zprostředkovat Velvyslanectví ČR v Helsinkách.

Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) oslovil Velvyslanectví ČR v Helsinkách s žádostí o pomoc při navázání spolupráce s vhodnými finskými vědeckými partnery v oblasti výzkumu moderní imunoterapie, konkrétně pak tzv. „zabijáckých buněk“, které dokáží velmi efektivně likvidovat buňky nádorové.

Ilustrační fotografie

Největší naděje jsou vkládány do nového způsobu léčby leukémie. Jako ideální partner se na finské straně ukázala The Finnish Red Cross Blood Service, se kterou ÚHKT již několik málo měsíců od navázání prvního kontaktu podepsal memorandum o spolupráci.

ExportMag.cz: V Německu zaujala hra pro nevidomé, ti se podílejí i na jejím vývoji

Mezinárodní vědecká spolupráce

ÚHKT je největší hematologické centrum v ČR s dlouhou tradicí nejen ve špičkové léčbě pacientů, ale i ve výzkumu onemocnění krve. Působí zde osmdesát vědeckých pracovníků a již nyní ústav participuje na mezinárodních projektech a má zájem takovouto spolupráci dále rozvíjet.

Finsko je dlouhodobě zemí zaměřenou na inovace a nejinak je tomu i v oblasti zdravotnického výzkumu. CAR-T buněčná terapie byla pro léčbu leukémie a lymfomů ve Finsku poprvé využita již v roce 2018 a od roku 2020 v této oblasti Finové rozvinuli slibnou spolupráci se svými americkými kolegy.

Z řady finských vědeckých pracovišť byla pro spolupráci vybrána The Finnish Red Cross Blood Service (FRCBS), která se podobně jako ÚHKT věnuje výzkumu v oblasti moderní buněčné terapie, zejména CAR-T buněk, CAR-NK buněk a NK buněk. Návazně na podpis memoranda o spolupráci probíhají jednání vědeckých týmů a na letošní podzim se chystá cesta zástupců ÚHKT do Finska.

„Mezinárodní konsorcia jsou vždy prestižní záležitostí. Jsem velice rád, že došlo k vzájemné shodě a podpis spolupráce o výzkumu, vývoji a inovaci je cennou příležitostí projednat otázky u jednoho stolu a sdílet pohledy a zkušenosti,“ uvedl ředitel ÚHKT Petr Cetkovský.

Ilustrační fotografie

Pokročilý způsob buněčné terapie

„Takzvané Natural Killers (NK) buňky jsou přirozenou složkou imunitního systému. Jde o část bílých krvinek, které cirkulují v krvi a samy, bez potřeby dalších signálů, dokáží v krvi najít nádorovou buňku a zabít ji. Jde o součást vrozené imunity, a právě pro tyto schopnosti se jim říká Natural Killers (NK), tedy přirození zabijáci. Náš výzkum je zaměřen na pomoc lidem, u nichž selžou všechny linie současné léčby a jsou zařazeni do studií, v nichž dostávají buněčné přípravky. Hledáme pokročilý způsob buněčné terapie, což je metoda, která se již používá při léčbě pacientů a zároveň se celosvětově intenzivně zkoumají její další možnosti,“ říká imunolog Jan Frič, vedoucí oddělení výzkumu moderní imunoterapie v ÚHKT.

„Podpora spolupráce mezi ČR a Finskem v oblasti výzkumu je pro nás prioritou. Jsme proto velmi rádi, že se nám podařilo najít pro ÚHKT vhodnou partnerskou instituci v podobě Finnish Red Cross Blood Service, která se rovněž zaměřuje na výzkum v oblasti moderní imunoterapie. FRCBS však ve Finsku není jedinou institucí, která je na poli tohoto specifického výzkumu aktivní, potenciál dalšího rozvoje spolupráce je proto i do budoucna velmi slibný. Velvyslanectví v Helsinkách se hodlá i nadále zaměřovat na podporu spolupráce mezi ČR a Finskem v oblasti výzkumu ve zdravotnictví, kdy se jako perspektivní jeví například rozvoj moderních telemedicínských technologií či aplikace nástrojů umělé inteligence,“ uvedl český velvyslanec ve Finsku Adam Vojtěch.

Díky propojení s finskými partnery se otevírá možnost intenzivního sdílení poznatků v oblasti imunoterapie i transferu a využití jedinečných dat. Česko-finská výzkumná spolupráce by se do budoucna mohla rozšířit i o další témata z oblasti výzkumu a inovací. „Pro náš ústav je výzkum velkou prioritou nejen na národní úrovni, ale i na té evropské. V další dekádě se budeme intenzivně soustředit na budování sítě mezinárodních spoluprací,“ doplnila tajemnice ředitele ÚHKT Andrea Daňková.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autoři: Daniel Horák, zástupce velvyslance, ekonomický diplomat, Adam Vojtěch, velvyslanec.

• Teritorium: Evropa | Finsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj | Zdravotnická technika

Doporučujeme