Čeští a japonští výzkumníci spojili své síly

Technologická agentura ČR (TA ČR) ve spolupráci s japonskou organizací pro podporu zahraničního obchodu (JETRO), Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) a japonskou organizací New Energy & Industrial Development Organization (NEDO) uspořádala dne 25. 6. 2019 konferenci česko-japonského technologického partnerství Czech Japan Technology Partnership Conference 2019.

V rámci této akce došlo k předání podepsaného dodatku memoranda mezi Technologickou agenturou ČR a japonskou agenturou NEDO. Tato událost představuje významný milník v oblasti výzkumné spolupráce České republiky s Japonskem.

Jedním z bodů dodatku je spolupráce na koordinovaném vyhlašování veřejných soutěží ve spolupráci s japonskou organizací NEDO. Ten samý den byla vyhlášena 1. veřejná soutěž v Programu DELTA 2, ve které je zapojeno historicky nejvíce zahraničních partnerů včetně NEDO. Vyhlášení této první společné výzvy potvrzuje podepsanou dohodu mezi oběma institucemi a umožní tak společné financování česko-japonských výzkumných projektů.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme