Čeští agro-podnikatelé zavítali do Kamerunu

Ve dnech 28. 11.–3. 12. 2018 se v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) uskutečnila podnikatelská mise Ministerstva zemědělství do Kamerunu vedená ředitelem odboru zahraničně obchodní spolupráce Rolandem Černohorským. Projekt umožnil navázat kontakty v oblastech rybího farmářství, zpracování ryb, chovu a zpracování kuřat, výroby krmiv, vajec, pěstování a zpracování palmy olejné, banánů, kávy a exotického dřeva.V rámci programu projektu byla delegace přijata ministrem zemědělství a rozvoje venkova Kamerunu panem Henrim Eyebe Ayissi. Obě strany vyjádřily spokojenost s rozvíjejícími se vztahy a zájem o pokračování spolupráce v oblasti zemědělství. Probíhající PROPED navázal na incomingovou misi zástupců kamerunského zemědělského sektoru, který se uskutečnil v ČR v březnu 2017, kdy kamerunská delegace navštívila řadu českých firem a seznámila se s možnostmi českého zemědělského a potravinářského sektoru.

Kamerunský ministr zemědělství připomenul dobré dřívější československo-kamerunské vztahy a vyzvedl bohatství Kamerunu v oblasti prvotních zemědělských plodin, které je nutno začít zpracovávat doma. V této souvislosti vyjádřil zájem o příslušné technologie, vybavení a zařízení nutné pro výstavbu zpracovatelského odvětví a o malé zemědělské stroje.

Delegace se dále setkala s ředitelem a zástupci nově ustavené Obchodní komory Kamerun – Česká republika, který přítomné seznámil s její činností a prioritními oblastmi jejího zájmu, mezi které patří právě agrobusiness.

V rámci programu navštívila delegace rybí farmy, setkala se s předními kamerunskými podnikateli v oblasti chovu a zpracování kuřat a produkce vajec, výroby krmiv, živočišné výroby, pěstiteli palmy olejné, banánů, kávy, kaučuku a exotického dřeva. V rámci podnikatelského semináře si obě strany vyměnily zkušenosti ve svých oborech podnikání a navázaly kontakty. Česká strana rovněž prezentovala portfolia dalších zainteresovaných českých firem, které se z časových důvodů nemohly tohoto PROPEDu zúčastnit.

České podnikatele zastupovaly firmy SIC, s.r.o., Nirex Cameroon Investments, s.r.o., Agentura Říha, s.r.o., pan Mgr. Daniel Hejzlar, Incofor Afroplants, s.r.o.

O misi se zmínil i místní tisk: Cameroon Tribune.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Abuji (Nigérie). Autorka: Autor: Mgr. Beata Matusiková, MBA, ekonomický diplomat.

Doporučujeme