Čeští experti na mlékárenství se představili na Filipínách

Velvyslanectví České republiky v Manile uspořádalo 16. února 2021 webinář s názvem „Filipínský mlékárenský sektor a cesta vpřed“.

Cílem akce bylo pomoci filipínské vládě při dalším posilování místního hodnotového řetězce v odvětví mléka a mléčných výrobků. Webinář informoval nejen o současné situaci v sektoru mlékárenství, ale také o potenciálu země zvýšit produkci mléka prostřednictvím inovativních řešení a poznatků z České republiky.

Akci formálně zahájila velvyslankyně Jana Šedivá zmínkou o předchozí spolupráci mezi Českou republikou a Filipínami v letech 2018 a 2019, konkrétně s Národním úřadem pro mléčné výrobky (National Diary Authority) a českými experty. Výměna expertních delegací a publikace odborné literatury probíhala v rámci programu Aid For Trade Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Filipínskou stranu zastupoval ministr zemědělství William Dar, který přednesl projev o uvedeném sektoru, plánovaných projektech a programech národní vlády prostřednictvím video zprávy. Ministr rovněž vyjádřil vděčnost Velvyslanectví České republiky v Manile za úsilí o podporu filipínských vládních projektů na revitalizaci filipínského mlékárenského průmyslu.

Hlavní náplní webináře byly prezentace odborníků na mléčné výrobky z českých a filipínských vládních agentur, soukromých společností a vzdělávacích institucí.

Prvním řečníkem byla ředitelka Národního úřadem pro mléčné výrobky Marilyn Mabale, která informovala účastníky o současné situaci ve filipínském mlékárenství. Po ní následovala Blanka Křivánková z GEOtest, a.s., která poukázala na současné limity v mlékárenském sektoru na Filipínách.

Webinář dále pokračoval podrobnými prezentacemi týkajících se chovu skotu, technologií na mléčných farmách, krmných strategií a výroby. Mezi prezentující experty patřil zástupce družstva Impuls Michal Basovník, Michal Hulík ze společnosti Alltech Inc. a Veronika Legarová z České zemědělské univerzity v Praze.

Čeští odborníci na mléčné výrobky představili své hodnocení současné situace a navrhli řešení v návaznosti na uskutečněnou návštěvu Filipín. Akce se zúčastnil také poslanec Alfred De los Santos z filipínské Sněmovny reprezentantů, jenž poukázal na současná legislativní opatření a osobně představil vizi pro rozvoj mlékárenského průmyslu.

Kromě prezentací proběhla také panelová diskuse, na kterou byli pozváni další dva filipínští odborníci, jmenovitě Danilo Fausto ze Zemědělské a potravinářské komory a Amado Angeles z Mlékárenského vzdělávacího a výzkumného ústavu.

Webináře se virtuálně účastnili zástupci vládních úřadů, mléčných farem, družstev, soukromých společností a univerzit. Velvyslanectví také akci sdílelo na Facebooku prostřednictvím live streamu, s ohledem na uspokojení poptávky po účasti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Manile (Filipíny). Autor: Benjamin Žiga, obchodně-ekonomický úsek.

• Teritorium: Asie | Filipíny | Zahraničí

Doporučujeme