Čeští experti pomáhají filipínským farmářům

Zemědělství na Filipínách stále představuje hlavní a klíčové odvětví filipínské ekonomiky, které tvoří 10 % HDP a zároveň zaměstnává přes 30 % filipínské pracovní síly. Sektor mlékárenství je dlouhodobě charakterizován nízkou produkcí mléka a zanedbatelnými výnosy mléčné výroby. Filipíny v současné době produkují méně než 1 % celkové roční spotřeby s velice nízkým růstem za poslední několik let.

Lokální výroba dosáhla v roce 2017 pouhých 22 760 metrických tun, tedy marginální navýšení proti roku 2016, kdy se vyrobilo 21 160 metrických tun. Odhadovaná poptávka je na úrovni přesahující 2 miliony metrických tun ekvivalentu tekutého mléka a mléčných výrobků. Výdej mléka činí pouhých 8 litrů na zvíře na den, který je především dán slabším genetickým materiálem, nízko nutriční siláží, nízkými hygienickými standarty, neefektivními postupy řízení, jakožto i vysokými výrobními náklady a nedostatkem odpovídající infrastruktury. V porovnání česká plemena Holstein vydají až 34 litrů mléka na den.

Mléko v práškové konzistenci představuje 58 % celkového dovozu mléka a mléčných výrobků. Mezi hlavní dovozce těchto výrobků patří především Nový Zéland (40 %), Spojené státy (22 %), Německo (5 %) a Nizozemsko (5 %).

Čeští vývozci v minulém roce vyvezli 1525 tun syrovátek a výrobků z mléka v hodnotě přes 43 milionů CZK. Jedná se tak o 7. nejhodnotnější vývozní komoditu v rámci vzájemného obchodu. I z tohoto důvodu mají čeští exportéři co nabídnout i v rámci expertního poradenství, které umožnuje instrument Ministerstva obchodu a průmyslu v rámci projektového instrumentu Aid for Trade. Projekt již běží od roku 2018, kdy došlo k první návštěvě českých expertů na Filipínách a zároveň proběhla cesta zástupců Ministerstva zemědělství Filipín do České republiky.

V roce 2019 byl projekt koncipován jako 2týdenní workshop pro pracovníky „National Diary Authority „ a samotné farmáře. Koncepce školicích osnov reflektovala především zefektivnění postupu v oblasti ustájení, siláže, testů kvality výrobků a efektivního využití dostupných zdrojů. Expertní tým se skládal ze zástupců firmy Mikrop, jenž se zabývá vývojem, výrobou a distribucí minerálních a minerálně-vitamínových premixů i směsí pro výživu všech druhů hospodářských zvířat, expertů z České zemědělské univerzity v oboru agrobiologie a zástupce chovatelského družstva Impuls, které patří ke špičce v oboru genetického šlechtění.Experti tak plynule navázali na doporučení z roku 2018, která byla předána obsáhlou studií s názvem „Recommended Action Agenda for Dairy Development“.

Dlouhodobá projektová spolupráce a stabilní vývoz poskytuje kvalitní formu pro rozšíření česko-filipínské spolupráce v oboru mlékárenských technologií, genetického materiálu, strojů na míchání krmiv, zpracovatelských technologií. České firmy mohou získat další informace na stránkách „National Diary Authority“.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Manile (Filipíny). Autor: Benjamin Žiga, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

• Teritorium: Asie | Filipíny | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme