Čeští exportéři z oblasti smart technologií se úspěšně představili v Rumunsku

Šest českých firem představilo své výrobky, služby a know-how na exportním semináři v Bukurešti s názvem „Czech-Romanian Matchmaking Seminar On Smart Technologies“, který 28. května 2019 zorganizovalo Velvyslanectví České republiky v Bukurešti v rámci projektů ekonomické diplomacie PROPED.Prezentace českých exportérů nabízejících výrobky, služby či know-how městským samosprávám nebo firmám zaměřených na řešení veřejného prostoru zorganizovalo české velvyslanectví v Bukurešti s ohledem na dlouhodobě monitorovanou poptávku od rumunských měst a obcí po nových tzv. smart technologiích a také v návaznosti na stále častější akvizice významných měst v oblasti ekologické dopravy. Prezentováno bylo celkem šest českých firem (ČEZ, SOR Libchavy, mmcité6, Gordic, Mycroft Mind a ELKO EP), které představily své technologie z oblasti zelené infrastruktury, energetiky, dopravy, městského mobiliáře a komplexních IT řešení.

Během úvodního vystoupení velvyslance České republiky v Rumunsku Vladimíra Válkyho zaznělo, že význam moderních inovativních technologií poroste, a to ať už v oblasti řízení firem nebo při zvyšování kvality života ve městech i regionech. Klíčem k úspěchu je hlubší spolupráce při zjišťování potřeb obyvatel a komunikace občanů s orgány státní správy.

Rumunsko se v posledních letech snaží vylepšovat kvalitu komunálních služeb ve městech a obcích. S přibývajícími technologiemi se zvyšují nároky a požadavky na tyto služby a výrobky. Jedná se např. o ekologické dopravní prostředky městské hromadné dopravy, veřejné osvětlení, budování systému e-governmentu nebo městských a veřejných relaxačních zón, sportovních zařízení nebo dětských hřišť.

Zavádění nových technologií v rumunských městech a obcích zažívá nebývalý nárůst a spolu s ním roste i potřeba investovat do kvalitních a spolehlivých služeb. Ty nabízejí inovativním českým firmám zajímavé možnosti zapojit se do výběrových řízení nebo stát se subdodavatelem při větších zakázkách. Jako perspektivní se jeví spolupráce v oblasti technologií v rámci monitorování kvality ovzduší a dopravy, inteligentního managementu budov či městských čtvrtí, ale i v oblasti elektromobility.

Společnosti SOR Libchavy a mmcité6 na semináři představily své výrobky a dosavadní úspěchy na rumunském trhu v oblasti, jak dopravních prostředků, tak i městského mobiliáře. Firmy Mycroft Mind a Gordic se zaměřily na představení svých komplexních IT a IoT řešení ve městech a společnost ELKO EP na IoT řešení dokonce i v zemědělství. Seminář byl pochopitelně doplněn o neodmyslitelnou B2B část a také pracovní oběd s neformální výměnou zkušeností.

Projekt ekonomické diplomacie PROPED splnil očekávání, resp. vytvořil interaktivní platformu pro osobní jednání, v rámci kterých se mohly diskutovat reálné možnosti budoucí spolupráce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Milan Peprník, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme