Čeští lékaři letos v Senegalu operovali téměř dvě stovky pacientů

V roce 2022 navštívilo regionální nemocnici El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène ve městě Thiès celkem pět týmů českých lékařů v rámci humanitárně lékařského programu MEDEVAC Ministerstva vnitra ČR.

Celkem bylo odoperováno 188 pacientů, kteří by na zákrok jinak buď neměli prostředky, nebo čekali dlouhé měsíce. Mise úspěšně pokračují od roku 2017 a zaměřují se především na obory traumatologie, ORL a gynekologie.

Ilustrační fotografie

České firmy ze zdravotnického a farmakologického průmyslu mohou těžit z dobré reklamy, kterou zde čeští odborníci už šest let šíří a díky medializaci zajištěné Zastupitelským úřadem ČR v Dakaru.

Jako první vlaštovky dorazili na jaře specialisté z gynekologického oddělení FN Bulovka a traumatologové z FN Olomouc. Ve druhé polovině března provedli komplexní zákroky u celkem 95 pacientů. Všichni členové lékařského týmu se kromě samotných operací věnovali i školení místního zdravotnického personálu.

Na podzim přijeli do Thiès odborníci na traumatologii z VFN Praha (7.–19. listopadu) a souběžně s nimi školící mise dvou anesteziologů z FN Hradec Králové a ÚVN. Týmu ORL z FN Motol se podařilo odoperovat rekordních 70 pacientů za pouhých sedm operačních dnů (23. 11.–4. 12.) a překonat tak nový rekord za posledních šest let, kdy sem jezdí.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

Vázaný peněžní dar

Letošní rok je pro regionální nemocnici v Thiès mimo jiné spjatý s vázaným peněžním darem, který financuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci implementace Programu Afrika ve výši 10 milionů korun. Realizace projektu spočívá v dodávce zdravotnického vybavení a materiálu pro oddělení traumatologie, ORL, gynekologie a také pro nový operační sál určený pro laparoskopii a endoskopii. Úspěšným dodavatelem byla výběrovým řízením vybrána česká firma MZ Liberec a skrz tento materiální dar se otevírají dveře pro další české dodavatele na senegalský trh.

Právě propojení specializací misí MEDEVAC s českou humanitární pomocí představuje synergický potenciál pro zkvalitnění služeb místní nemocnice a zlepšení úrovně lékařské péče, ale také dobré reference pro rozvoj obchodních aktivit. Několik senegalských zdravotníků již absolvovalo přípravné stáže v ČR pro nové operační postupy a další se chystají v roce 2023. Připravují se také další mise MEDEVAC a vyjednává se rozšíření specializací.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dakaru (Senegal). Autorka: Tereza Hankeová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Senegal | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme