Čeští odborníci na řízení požárních rizik předávají zkušenosti bosenskohercegovinským hasičům

V rámci projektu Řízení požárních rizik probíhalo školení hasičů ze čtyř bosensko-hercegovinských obcí: Konjic, Jablanica, Nevesinje a Bileća.

Školení místních hasičů proběhlo úspěšně v online formátu navzdory stále přísným opatřením týkajícím se cestovních omezení v důsledku pandemie způsobené covidem-19.

Projekt Řízení požárních rizik v Bosně a Hercegovině je financován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky prostřednictvím Programu humanitární pomoci částkou 100 000 EUR, který provádí UNDP ve spolupráci s Ministerstvem bezpečnosti Bosny a Hercegoviny, Federální správou civilní ochrany (FUCZ) a Správou civilní ochrany RS (RUCZ).

Úspěšně byla dokončena druhá fáze projektu, v rámci které bylo naplánováno praktické školení hasičů ze čtyř zmíněných obcí.

Lesy a lesní půda pokrývají téměř 50 % území Bosny a Hercegoviny a za posledních deset let byla země zasažena několika lesními požáry, které způsobily přímé škody v hodnotě přibližně 60 milionů dolarů. Česká republika uznala potřebu země posílit správu rizik katastrof, aby se zabránilo jejich vlivu na ekonomický růst země a způsobení lidských obětí a škod na životním prostředí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina).

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme