Čeští podnikatelé nabídli inovativní environmentální technologie v Peru

Ve dnech od 7. do 9. dubna 2019 navštívil vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec Peru v doprovodu zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR a početné podnikatelské delegace (více než 25 firem), která v rámci projektu ekonomické diplomacie představila špičkové české technologie z oboru životního prostředí a navázala důležité obchodní kontakty.Návštěva měla skvělé načasování v zemi, která se již druhým rokem trápí s rekonstrukcí po ničivých povodních z r. 2017 a kde letos v únoru vláda provedla zátah na nelegální těžbu zlata v dolní části Amazonie v regionu Madre de Dios. Ten je tak nyní připraven na celkovou obnovu krajiny, včetně nutné dekontaminace vod, ovzduší a půdy od těžkých kovů, hlavně mědi, zalesňování a moderního zpracování pevného odpadu.

Všechny tyto služby patří do nabídky českých firem, které Peru spolu s ministrem Brabcem navštívily. Své technologie firmy představily nejprve v Limě na podnikatelském fóru organizovaném Limskou obchodní komorou za účasti všech klíčových peruánských institucí zaměřených na životní prostředí a pečlivě vytipovaných obchodních partnerů. Během návštěvy Svaz průmyslu a dopravy podepsal dohodu o spolupráci s Národní průmyslovou asociací Peru.

Následná exkurze do města Puerto Maldonado v srdci regionu Madre de Dios pak českým podnikatelům umožnila přímo se setkat s konkrétními problémy, který  v oblasti životního prostředí čelí místní a regionální vlády. Konkrétně v Madre de Dios jde o nelegální těžbu zlata. Delegace byla šokována mírou zdevastování zóny amazonského pralesa o rozloze více než 11 000 ha i vysokou hladinou kontaminace krajiny, fóry a fauny, těžkými kovy. Starosta města rovněž seznámil české společnosti s problémy čištění odpadové vody, hovořil o nutnosti nové kanalizace pro město kvůli dešťovým záplavám a také o problému městské skládky.

Největší zájem z peruánské strany byl o technologie zaměřené na dekontaminaci, zalesnění či zpracování odpadu, který se momentálně kupí na neřízené nelegální skládce pár km od města. Někteří čeští podnikatelé se tak přímo s místními zástupci a firmami dohodli na navazující jednání o konkrétní možné spolupráci. Jak sami poznamenali: „Úplné vyčištění této oblasti bude trvat několik let, ale proto jsme tady, abychom s našimi technologiemi pomohli a tento proces urychlili.“

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru). Autorka: Radka Sibille, vedoucí ekonomického úseku.

• Teritorium: Amerika | Peru | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme