Čeští vědci bojují v Senegalu za záchranu antilop Derbyho

Nikde jinde na světě než v Senegalu je nenajdete a nikdo jiný než Češi ve spolupráci se senegalskými partnery se jejich ochranou nezabývá. Tým vědců z České zemědělské univerzity pracuje už 16 let na záchraně kriticky ohrožených antilop Derbyho.Jejich počet ve volné přírodě v roce 2006 nedosahoval ani dvou set. Přesto se tým vědců z České zemědělské univerzity v Praze nevzdává a již 16. rokem pracuje na jejich záchraně. Řeč je o antilopách Derbyho, což jsou největší antilopy na světě. Vyskytují se ve dvou poddruzích. Ten východní, dosud relativně početný, obývá stromové savany Středoafrické republiky, severního Kamerunu a Jižního Súdánu. Ovšem západnímu poddruhu se životní prostor kvůli lidským aktivitám zmenšil na velikost Středočeského kraje.

Africký park s českými experty

Národní park Niokolo-Koba je s rozlohou přes devět tisíc kilometrů čtverečních největším a zároveň nejstarším parkem Senegalu. Ještě v sedmdesátých letech 20. století považovali vědci pracující na území parku setkání se slony v okolí hlavního toku řeky Gambie za běžné. Dnes už byste slony v Niokolo-Koba hledali marně, stejně jako žirafy západoafrické, které byly vyhubeny již v 50. letech.

Pytláctví, nelegální pastva dobytka či těžba dřeva, ale i doly těžící nerostné bohatství, to vše má za následek snižování počtu zvířat včetně antilop Derbyho. V rámci posledního sčítání zvěře v roce 2006 bylo spatřeno stádo 69 jedinců. Na základě tohoto setkání byl vytvořen odhad 200 antilop pro celý park.

Nepříznivá situace v parku vedla k myšlence na záchranu západního poddruhu antilopy Derbyho, ke které se hlásilo i vedení Institutu tropů a subtropů (dnes Fakulta tropického zemědělství) České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2000 byly realizovány odchyty zvířat v národním parku Niokolo-Koba. Šest jedinců antilop Derbyho (jeden samec a pět samic) se stalo základem pro chov v lidské péči v přírodní rezervaci Bandia, 65 kilometrů na východ od metropole Dakaru.

Turisticky dostupná a prosperující rezervace se stala domovem záchovné populace. Na projektu spolupracuje Ředitelství národních parků Senegalu, Společnost na ochranu životního prostředí a fauny Senegalu a Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Právě tým vědců z ČZU díky svým znalostem a zkušenostem z mezinárodního prostředí řídí populaci antilop v lidské péči. Bedlivě sleduje příbuzenské vztahy, vybírá a převáží jedince do jednotlivých reprodukčních stád tak, aby byla zachována co nejvyšší genetická diverzita populace, a vede plemennou knihu. Kromě řízení chovu se tým věnuje ještě výzkumu chování a ekologie západoafrických kopytníků a zaměřuje se i na environmentální vzdělávání, které je nezbytné pro ochranu přírody.

Nejdelší zahraniční projekt ochrany přírody

V roce 2010 založili vědci z ČZU spolek Derbianus Conservation, aby udrželi kontinuitu záchranného programu i poté, co byl Senegal vyškrtnut ze seznamu prioritních zemí české rozvojové spolupráce. Pro antilopy Derbyho pracují členové spolku dobrovolně a ve svém volném čase, přesto se jim podařilo dosáhnout mnoha úspěchů.

Ve spolupráci s mezinárodními odborníky vytvořili v roce 2013 Strategii záchrany západního poddruhu antilopy Derbyho, která definuje aktivity nezbytné pro ochranu tohoto kriticky ohroženého kopytníka. Spolek Derbianus Conservation se stal členem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, což potvrzuje odbornou způsobilost spolku pro řízení chovu.

V roce 2015 bylo za velké podpory zastupitelského úřadu ČR v Dakaru podepsáno memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a jeho senegalským protějškem zaměřené na ochranu senegalské přírody s důrazem na antilopu Derbyho. Prováděcí smlouva k tomuto memorandu stanovuje právě spolek Derbianus Conservation a ČZU vykonavateli tohoto memoranda.

Rok 2016 je pro spolek Derbianus Conservation zlomový. Počet antilop v lidské péči se za 16 let fungování záchranného programu rozrostl z původních šesti zvířat na současných 95 jedinců. To ovšem antilopám Derbyho nezaručuje přežití. Jejich situace zůstává kritická, a tak je nezbytné pokračovat v úsilí o jejich záchranu. Tým ČZU prokázal schopnost úspěšně vést záchranný program.

Diplomatické úspěchy stejně jako česká a mezinárodní podpora jsou toho důkazem. Limitujícím faktorem zůstávají finance, které jsou nezbytné pro udržení populace v lidské péči, ale i pro ochranu volně žijících jedinců. Proto spolek Derbianus Conservation hledá někoho, kdo není lhostejný k životnímu prostředí a chtěl by finančně podpořit a spojit své jméno s úspěšným a nejdéle fungujícím českým zahraničním projektem ochrany přírody. Více informací najdete na www.derbianus.cz.

Turistický průmysl hostí ročně už milion cizinců

Protože Senegal patří k těm klidnějším, vyspělejším a dostupným zemím Afriky, stává se turistický průmysl důležitou součástí ekonomiky. Ročně přijede do Senegalu skoro milion turistů. Vedle pobřežních měst je atrakcí právě pestrá příroda a národní parky. Rezervace Bandia je oblíbená díky blízkosti k metropoli Dakar. Park Niokolo-Koba se může pochlubit těmi nejslavnějšími symboly africké fauny, jako jsou lvi, hroši a sloni. V povodí řeky Senegal jsou k vidění vzácné mangrovové bažiny i písečné duny. Vedle zahraničních turistů není pro ekonomiku bezvýznamná ani vnitřní turistika samotných Senegalců.


Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Pavla Jůnková Vymyslická, organizace Derbianus Conservation, Foto: DC

• Teritorium: Afrika | Senegal | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme